Model-based decision processes for agenda building and project funding

Julkaisun otsikon käännös: Malliperusteisia päätösprosesseja agendan rakentamiseen ja hankerahoitukseen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Organisaatiot pyrkivät ennakoimaan toimintaympäristönsä olennaisia kehityskulkuja ja linjaamaan näiden pohjalta strategisia prioriteetteja, joita tyypillisesti toteutetaan vastaavilla toimenpiteillä (esim. t&k-hankkeilla). Nämä toisiinsa kytkeytyvät prosessit – erityisesti ennakointi, strateginen priorisointi ja hankevalinta – voidaan kuvata päätöstehtävinä, joissa osajoukko tai portfolio vaihtoehtoja valitaan rajallisten resurssien ja muiden rajoitusten puitteissa. Portfoliopäätösanalyysin soveltaminen voi parantaa sekä valitun portfolio arvoa että päätösprosessien laatua ja läpinäkyvyyttä. Väitöskirjassa kehitetyt portfoliopäätösanalyyttiset menetelmät tukevat yllä kuvattuja päätösprosesseja erityisesti tilanteissa, joihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Epävarmuutta mallinnetaan käypien parametrien joukoilla tai todennäköisyysjakaumilla. Menetelmät ottavat huomioon usean päätöksentekijän mahdollisesti ristiriitaiset mielipiteet; ne auttavat myös tunnistamaan sellaiset portfoliot, joilla organisaatiot voivat sopeutua erilaisiin tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi menetelmät auttavat pienentämään niin kutsuttua päätöksen jälkeistä pettymystä, joka aiheutuu siitä, että sellaiset vaihtoehdot, joiden arvo on yliarvioitu, tulevat todennäköisemmin valituiksi. Väitöskirjan menetelmiä voidaan käyttää myös linjattaessa hankerahoitusmenettelytapoja, jotka maksimoivat valitun hankeportfolion keskimääräisen arvon tai poikkeuksellisen hyvien hankkeiden määrän. Menettelytavat auttavat lisäksi tunnistamaan, mistä hankkeista on optimaalista hankkia lisäarvioita epävarmuuksien vähentämiseksi siten, että paremmasta arviointitiedosta aiheutuva portfolion arvon nousu kattaa lisäarvioinnin kustannukset.
Julkaisun otsikon käännösMalliperusteisia päätösprosesseja agendan rakentamiseen ja hankerahoitukseen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Salo, Ahti, Vastuuprofessori
 • Salo, Ahti, Ohjaaja
 • Liesiö, Juuso, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5677-7
Sähköinen ISBN978-952-60-5678-4
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • portfoliopäätösanalyysi
 • hankevalinta
 • monitavoitteinen arvoteoria
 • ryhmäpäätöksenteko
 • epätäydellinen informaatio
 • robustisuus
 • skenaariot
 • bayesilainen mallinnus
 • informaation arvo

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Malliperusteisia päätösprosesseja agendan rakentamiseen ja hankerahoitukseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä