Liikkuva laserkeilaus – Järjestelmäkehitys, suorituskyky ja sovellukset

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Laserkeilaus on mittaustekniikka, jota käytetään maaston topografian kasvillisuuden, rakennettujen alueiden, infrastruktuurin, jään ja muiden kohteiden kartoitukseen. Tekniikan soveltaminen liikkuvalle alustalle on lupaava menetelmä monimuotoisten ympäristöjen tehokkaaseen kolmiulotteiseen mittaamiseen ja mallinnustiedon tuottamiseen paikkatietopalveluihin, jotka edellyttävät tiedon nopeaa hankintaa ja ajantasaisuutta. Tässä tutkimuksessa kehitettiin liikkuvia laserkeilausjärjestelmiä (MLS). Eri tekijöiden vaikutuksia etäisyys- ja intensiteettihavaintoihin, pistejakaumaan ja tarkkuuteen selvitettiin laboratoriokokein, simuloimalla ja koetöin. Tutkimuksessa kehitettyjen ROAMER ja AKHKA MLS-järjestelmien suorituskykyä kolmiulotteisen mittaustiedon tuottamiseen erilaisissa kartoitustehtävissä tutkittiin kansainvälisessä vertailututkimuksessa kaupunkitestikentän avulla, mutta lisäksi käytännön sovelluksissa useassa eri projektissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kehitetyt MLS järjestelmät tuottavat tarkkaa tietoa luotettavasti. Järjestelmien monikäyttöisyys mahdollistaa aineistonhankinnan eri sovellustapauksissa ja ympäristöissä tavalla, joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Liikkuva laserkeilaus parantaa merkittävästi mittauksen tehokkuutta maalaserkeilaukseen verrattuna, ja ylittää lentolaserkeilauksen suorituskyvyn etäisyysmittauksen tarkkuudessa ja pistetiheydessä. Liikkuva laserkeilaus tarjoaakin näitä kahta aikaisemmin vallitsevaa 3D-mittausteknologiaa hyvin täydentävän kartoitusmenetelmän.
  Julkaisun otsikon käännösLiikkuva laserkeilaus – Järjestelmäkehitys, suorituskyky ja sovellukset
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Haggren, Henrik, Vastuuprofessori
  • Hyyppä, Juha, Ohjaaja
  • Kaasalainen, Sanna, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Painoksen ISBN978-951-711-306-9
  Sähköinen ISBN978-951-711-307-6
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • laserkeilaus
  • lidar
  • liikkuva
  • kartoitus
  • monialusta
  • 3D
  • tarkkuus
  • suorituskyky
  • testikenttä
  • pistepilvi
  • GNSS/INS
  • MLS
  • TLS
  • ALS
  • topografia
  • DEM
  • rakennettu alue
  • geomorfologia

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Liikkuva laserkeilaus – Järjestelmäkehitys, suorituskyky ja sovellukset'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä