Methods for brain–computer interfaces utilizing MEG and motor imagery

Julkaisun otsikon käännös: Menetelmiä MEG:hen ja liikkeen kuvitteluun perustuviin aivokäyttöliittymiin

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Aivokäyttöliittymien avulla voidaan ohjata ulkoisia laitteita käyttäen aivoista mitattuja signaaleja. Magnetoenkefalografia (MEG) mittaa aivojen toimintaa kajoamattomasti ja sitä voidaan käyttää myös aivokäyttöliittymissä. Väitöskirjan tavoitteena oli kehittää käden liikkeen kuvittelua luokitteleva MEG-aivokäyttöliittymä, jota voidaan myöhemmin käyttää aivoinfarktipotilaiden kuntoutukseen. Työssä validoitiin terveiden koehenkilöiden MEG-mittausten perusteella koneoppimismenetelmiä aivokäyttöliittymiin sekä tutkittiin, miten eri palautemodaliteetit vaikuttavat aivotoimintaan koehenkilöiden opetellessa käyttämään aivokäyttöliittymää.Ensimmäisessä osatyössä vertailtiin piirteenirrotusmenetelmiä, joita käytetään erottamaan toisistaan vasemman ja oikean käden kuvitteluun sekä liikkeen kuvitteluun ja lepotilaan liittyvät MEG-signaalit. Spatiaalisesti suodatettujen signaalien teho luokittelupiirteenä tuotti parempia luokittelutarkkuuksia kuin parietaalisista MEG-kanavista mitatut aika-taajuuspiirteet. Edeltävä spatiaalinen suodatus paransi myös aika-taajuuspiirteiden erottelukykyä luokittelutehtävissä.Aivokäyttöliittymän opetusdata kerätään yleensä kunkin mittauskerran alussa. Koska tämä voi olla hidasta ja uuvuttavaa potilaille, opetusdatana voidaan käyttää myös muilta henkilöiltä mitattuja signaaleja. Toisessa osatyössä vertailtiin koehenkilöiden väliseen luokitteluun soveltuvia menetelmiä. Monitehtäväoppimista ja l2,1-regularisoitua logistista regressiota käyttävä luokittelija soveltui tähän parhaiten.Toisessa osatyössä vertailtiin myös MEG:n ja elektroenkefalografian (EEG) tuottamia luokittelutuloksia, sekä tutkittiin voidaanko passiivisten käden liikkeiden aiheuttamia MEG-vasteita käyttää liikkeen kuvittelua tunnistavien luokittelijoiden opetukseen. MEG tuotti hieman parempia tuloksia kuin EEG. Luokittelijoiden opetus koehenkilöiden omilla tai muiden koehenkilöiden passiiviliikkeillä ei tuottanut hyviä luokittelutuloksia.Passiiviliikkeitä ei siis tulisi käyttää liikkeen kuvittelua tunnistavan aivo-käyttöliittymän kalibrointiin.Kolmannessa osatyössä tutkittiin, miten sensorimotoristen rytmien (SMR) amplitudi muuttuu koehenkilöiden harjoitellessa käden liikkeiden kuvittelua aivokäyttöliittymän avulla. Työssä vertailtiin visuaalisen ja proprioseptiivisen palautteen aiheuttamia SMR:n muutoksia yhden harjoituskerran aikana. Proprioseptiivista palautetta saaneilla koehenkilöillä SMR:n teho kasvoi harjoittelun aikana lineaarisesti liikkeitä koordinoivilla aivoalueilla. Visuaalista palautetta saaneilla tätä ilmiötä ei havaittu. Propriosep-tiivista palautetta tulisi siten käyttää visuaalisen sijaan erityisesti käden liikkeiden kuntoutukseen tähtäävissä aivokäyttöliittymissä.Esitettyjä menetelmiä voidaan käyttää MEG:hen perustuvissa aivokäyttöliittymissä. Luokittelutuloksia voidaan käyttää vertailukohtana kehitettäessä liikkeen kuvitteluun liittyvän MEG-datan luokittelijoita.
Julkaisun otsikon käännösMenetelmiä MEG:hen ja liikkeen kuvitteluun perustuviin aivokäyttöliittymiin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Parkkonen, Lauri, Vastuuprofessori
  • Parkkonen, Lauri, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-1014-2
Sähköinen ISBN978-952-64-1015-9
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • MEG
  • aivokäyttöliittymä
  • liikkeen kuvittelu
  • sensorimotorinen rytmi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Menetelmiä MEG:hen ja liikkeen kuvitteluun perustuviin aivokäyttöliittymiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä