Memorize the Dance in the Shadows? - Unriddling the Networked Dynamics of Planning Processes through Social Network Analysis

Julkaisun otsikon käännös: Memorize the Dance in the Shadows? - Unriddling the Networked Dynamics of Planning Processes through Social Network Analysis

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Kaupunkiseutujen merkitys kestävän tulevaisuuden kannalta kasvaa jatkuvasti, kun yhä suurempi osa maapallon väestöstä asuu kaupunkiseuduilla. Voimakkaan kaupungistumisprosessin, ilmastonmuutoksen, globalisaation ja eriarvoistumisen myötä suunnitteluprosessien merkitys kestäviin ratkaisuihin pyrkimisessä korostuu. Kestävä kaupunkikehitys vaatii suunnitteluorganisaatioilta monipuolisen tietopääoman hyödyntämistä sekä kykyä jatkuvaan oppimiseen. Nykyisen suunnitteluteoreettisen näkemyksen mukaan suunnittelu rakentuu sosiaalisissa prosesseissa erilaisten toimijoiden kesken korostaen vuorovaikutuksen merkitystä sekä tarvetta prosessirakenteiden ymmärtämiseen. Monitoimijaiset suunnitteluprosessit ovat dynaamisia ja usein epäsystemaattisesti dokumentoituja haastaen prosessiymmärryksen ja suunnitteluorganisaatioiden oppimisprosessit. Suunnittelututkimuksessa onkin tunnistettu tarve ymmärtää paremmin suunnitteluprosessien prosessirakenteiden vaikutuksia, edellyttäen tiiviimpää vuoropuhelua suunnittelututkimuksen ja -käytännön välillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella strategiseen maankäytön suunnitteluun liittyvää asiantuntijavuorovaikutusta ja kehittää ymmärrystä suunnitteluprosessien usein vaikeasti havaittavasta verkostodynamiikasta. Verkostodynamiikan vaikutuksiin paneudutaan suunnittelun prosessimuistin käsitteen avulla. Empiirisessä tutkimuksessa hyödynnetään aikasarjadataa nelivuotisesta strategisen maankäytön suunnittelun prosessista Helsingin pääkaupunkiseudulta. Tutkimusaineisto on kerätty ja käsitelty analysoitavaksi sosiaalisen verkostoanalyysin (SNA) menetelmillä. SNA-analyysin tulokset validoidaan yksilöhaastatteluilla analysoituun suunnitteluprosessiin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Lisäksi tulosten merkitystä käytännön suunnittelutyön kannalta testataan ryhmähaastatteluissa strategisen maankäytön suunnittelun ammattilaisten kanssa. Tutkimuksen tulokset avaavat asiantuntijavuorovaikutuksen kompleksisuutta visualisoiden ja kvantifioiden suunnittelun usein vaikeasti havaittavaa verkostodynamiikkaa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että SNA tarjoaa uusia mahdollisuuksia suunnitteluprosessien ymmärtämiseen visuaalis-analyyttisen menetelmien avulla. Tulokset auttavat ymmärtämään suunnitteluprosesseihin liittyviä moninaisia toimijaryhmiä, jotka ovat mukana määrittelemässä kaupunkiseutujen tulevaisuutta. Tutkimustulosten perusteella laadullisten ja visuaalis-analyyttisten menetelmien yhdistelmällä voidaan avata uusia näkökulmia erilaisten verkostorakenteiden syihin, seurauksiin ja merkityksiin.
Julkaisun otsikon käännösMemorize the Dance in the Shadows? - Unriddling the Networked Dynamics of Planning Processes through Social Network Analysis
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mladenovic, Milos, Vastuuprofessori
  • Staffans, Aija, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8402-2
Sähköinen ISBN978-952-60-8403-9
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • strateginen maankäytön suunnittelu
  • suunnitteluprosessi
  • suunnitteluprosessin dynamiikka
  • sosiaalinen verkostoanalyysi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Memorize the Dance in the Shadows? - Unriddling the Networked Dynamics of Planning Processes through Social Network Analysis'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä