Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellukset – sovellusorientoitunut luokittelujärjestelmä potilastapausten suunnitteluun ja dokumentointiin

Jukka Tuomi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Materiaalia lisäävän valmistuksen (Additive Manufacturing, AM) menetelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina. Joitain näistä teknologioista kutsutaan 3D-tulostukseksi. Menetelmiä sovelletaan teollisuudessa yhä laajemmin ja moninaisia lääketieteen sovelluksia on esitelty. Osa näistä on kliinisessä käytössä, mutta vielä suurempi määrä tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Asiantuntijat ovat esittäneet huolensa liittyen valmistusprosessien laadunhallintaan, potilastapausten dokumentointiin ja potilasturvallisuuteen, kun näitä uusia teknologioita sovelletaan lääketieteessä. Tässä väitöskirjassa esitellään luokittelujärjestelmä lääketieteen AM-sovelluksille. Järjestelmä perustuu omiin ja kirjallisuudessa esitettyihin tapaustutkimuksiin. Tutkimuksen yksi tavoite oli yhdistää sovellusten luokittelu ja käytännön potilastapausten vaiheittainen etenemä yhdeksi esitysmuodoksi. Ratkaisuksi kehitettiin lääketieteellisten sovellusten matriisimuotoinen esitys. Yhtenä työn tavoitteena oli kehittää ratkaisu, joka tukisi potilastapausten suunnittelua, dokumentointia ja oppimista. Psykologien mukaan tietämys ryhmittyy paketteihin, jotka mahdollistavat tiedon jäsentymisen, tallentamisen ja asettamisen asiayhteyteensä. Matriisiin pohjautuva esitysmuoto on tarkoitettu helpottamaan asianosaisia ymmärtämään lääketieteen sovelluksia tällaisina paketteina. Konseptissa tapauskohtainen tieto esitetään matriisin soluissa. Tällainen tiedon esitystapa on potentiaalisesti perusta tuleville piirremallinnustekniikan ja asiantuntijajärjestelmien sovelluksille lääketieteessä. Tässä väitöksessä esitetään lääketieteen AM-sovellusmatriisi, joka on mahdollinen perusta hyväksytylle standardille suunnitella ja tallentaa potilastapauksia. Lääketieteen AM-sovellusmatriisi tukee oppimista ja sen toimivuus on osoitettu tietojärjestelmän perustana. Kehitetty lääketieteen AM-matriisi validoitiin kliinisessä silmänpohjaimplantti potilastapauksessa. Toisessa tapaustutkimuksessa selvitettiin AM-menetelmän ja kappaleen viimeistelyn vaikutuksia kappaleen sytotoksisuuteen. Molemmissa tapauksissa materiaali- ja menetelmädata tallennettiin matriisin soluihin.
Julkaisun otsikon käännösMateriaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellukset – sovellusorientoitunut luokittelujärjestelmä potilastapausten suunnitteluun ja dokumentointiin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Partanen, Jouni, Vastuuprofessori
  • Mäkitie, Antti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8172-4
Sähköinen ISBN978-952-60-8173-1
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • materiaalia lisäävä valmistus
  • 3D-tulostus
  • lääketieteen sovellus
  • luokittelu
  • potilastapaus

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellukset – sovellusorientoitunut luokittelujärjestelmä potilastapausten suunnitteluun ja dokumentointiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä