Puheen vaimenemisen mittaaminen ja ennustaminen avotoimistoissa

Jukka Keränen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja koostuu 7 julkaisusta, jotka ovat valmistuneet työpaikkojen huoneakustiikkaa käsittelevien tutkimusten tuloksena. Työssä tutkitaan työtilojen akustiikan mittaus- ja mallinnustekniikoita. Mittauksia on tehty teollisuustiloissa, avotoimistotiloissa ja kahdessa huomattavasti erilaisessa laboratoriotilassa Työterveyslaitoksella Turussa. Väitöskirjassa esitetään avotoimistojen huoneakustiikan mittauksiin uusi menetelmä, joka on kehitetty aiemmin teollisuustiloissa käytetyn menetelmän pohjalta. Menetelmä on julkaistu kansainvälisessä standardissa ISO 3382-3:2012. Ympärisäteilevää pallokaiutinta ja kohinasignaalia käyttäen mitataan normaalin puheäänen äänitason leviämisvaimennus yksittäisestä työpisteestä muihin työpisteisiin tarkasteltavalla mittauslinjalla. Lisäksi näissä työpisteissä mitataan puhetta peittävän taustaäänen äänitaso ja puheensiirtoindeksi, STI. Mittaustuloksista määritetään yksilukuparametrit: puheen leviämisvaimennusaste, D_2,S, puheen äänitaso 4 m etäisyydellä puhujasta, L_p,A,S,4m, ja puheen häiritsevyyssäde, r_D. Yksilukuparametreille on laadittu tavoitearvot, jotka perustuvat useissa suomalaisissa avotoimistoissa saatuihin mittaustuloksiin. Kuudentoista erilaisen avotoimiston mittaustuloksia on käytetty aineistona yksinkertaisten empiiristen mallien kehittämisessä yksilukuparametreille D_2,S ja L_p,A,S,4m. Näillä malleilla voidaan helposti arvioida erilaisten huoneakustisten toimenpiteiden vaikutus puheen äänitason leviämiseen avotoimistossa. Mallien tuloksia käyttäen voidaan laskea STI muihin työpisteisiin kuuluvalle puheäänelle ja määrittää häiritsevyyssäde. Tässä väitöskirjassa mallien tuloksia on verrattu mittaustuloksiin 26 avotoimistossa. Kahdessa laboratoriokoesarjassa on tutkittu huoneakustisten muutosten vaikutuksia STI-arvoihin ja puheen äänitason vaimenemiseen. Ensimmäisessä koesarjassa tarkastellaan kahta vierekkäistä työpistettä tilanteessa, jossa ympäröivät seinät vaimentavat tehokkaasti ääniä. Tutkittavia asioita ovat katon, lattian ja työpisteiden välisen seinäkkeen absorptio-ominaisuudet, seinäkekorkeus ja huonekorkeus sekä peittoäänen voimakkuus. Toisessa koesarjassa on muunneltu 12 työpisteen avotoimistotilassa katon, seinien ja seinäkkeiden absorptio-ominaisuuksia, seinäkekorkeutta ja peittoäänen voimakkuutta. Laboratoriokokeet osoittavat selkeästi, mikä vaikutus tyypillisillä huoneakustisilla muutoksilla voi olla yksittäisestä työpisteestä kuuluvan puheen äänitasoon ja STI-arvoihin avotoimiston muissa työpisteissä. Katon, seinien ja seinäkkeiden absorption, seinäkekorkeuden ja peittoäänen voimakkuuden vaikutukset on tutkittu perin pohjin. Tulokset korostavat, että avotoimistojen suunnittelussa on samanaikaisesti hallittava kaikki huoneakustiikkaan vaikuttavat tekijät.
Julkaisun otsikon käännösPuheen vaimenemisen mittaaminen ja ennustaminen avotoimistoissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Välimäki, Vesa, Vastuuprofessori
  • Hongisto, Valtteri, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6088-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6089-7
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • akustiikka
  • huoneakustiikka

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Puheen vaimenemisen mittaaminen ja ennustaminen avotoimistoissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä