Materials Informatics: Augmenting Materials Research with Data-driven Design and Machine Learning

Julkaisun otsikon käännös: Materiaali-informatiikka: datalähtöinen suunnittelu ja koneoppiminen materiaalitieteen tukena

Lauri Himanen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Materiaalitiede pyrkii ymmärtämään ja mallintamaan materiaalien ominaisuuksia ja valjastamaan näitä ominaisuuksia erilaisiin sovelluksiin. Materiaali-informatiikka ja datalähtöinen materiaalitiede ovat yläkäsitteitä käytännöille, joissa olemassaolevia tietomassoja hyödynnetään tehokkaasti materiaalituntemuksen edistämiseksi. Tämä eroaa perinteisistä tieteellisistä lähestymistavoista, sillä prosessoidun tiedon määrä on suurempi vaatien lähes täysin automatisoituja menetelmiä. Tätä datalähtöistä lähestymistapaa on myös kutsuttu tieteen neljänneksi paradigmaksi. Se syntyyn ovat vaikuttaneet kyky tuottaa ja tallentaa suuria tietomääriä modernin tietokonelaitteiston ja -ohjelmiston avulla, avoimen tieteen periaatteiden käyttöönotto sekä tiedon louhintaan ja koneoppimiseen käytettyjen menetelmien kehitys. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan kuinka materiaali-informatiikkaa voidaan tehokkaasti soveltaa materiaalitieteen nopeuttamiseen keskittyen laskennalliseen, atomistiseen materiaalien mallintamiseen. Aihe on jaettu kahteen eri osa-alueeseen: miten datalähtöistä suunnittelua ja siihen liittyviä työkaluja käytetään materiaalitiedon elinkaaren uudelleenjärjestämiseen ja kuinka erityisesti koneoppimista voidaan käyttää olemassa olevien tutkimusmenetelmien täydentämiseksi. Näitä aiheita lähestytään tutkimalla materiaali-informatiikan historiallista kehitystä ja nostamalla esiin nykyaikaisia työkaluja ja tekniikoita. Tämä yhteenveto tarjoaa oppaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita näiden menetelmien käyttöönotosta tutkimuksessaan tuoden samalla esiin materiaali-informatiikan keskeisimpiä haasteita.Tämän yleiskatsauksen jälkeen esitellään opintojen aikana suoritettu alkuperäinen materiaalitutkimus. Aluksi käydään läpi materiaali-informaatiikkaa varten kehitetyt avoimen lähdekoodin ohjelmistokirjastot. Nämä kirjastot käsittelevät monimutkaisten atomististen geometrioiden automaattista rakenteellista luokittelua ja materiaaleja kuvaavan syötteen tehokasta muodostamista koneoppimista varten. Seuraavaksi esitellään tutkimukset, joissa tiedon louhintaa ja koneoppista käytetään uusien materiaalien etsimiseen kahdessa eri sovelluskohteessa. Ensimmäisessä tutkimuksessa hyödynnetään materiaalitietokantoja etsittäessä optimaalisia pinnoitemateriaaleja perovskiittipohjaisille aurinkokennoille, kun taas toisessa tutkimuksessa käytetään koneoppimista katalyyttisesti aktiivisten sijaintien tunnistamiseen nanoklustereissa.
Julkaisun otsikon käännösMateriaali-informatiikka: datalähtöinen suunnittelu ja koneoppiminen materiaalitieteen tukena
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Rinke, Patrick, Vastuuprofessori
  • Foster, Adam, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8950-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8951-5
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • materiaali-informatiikka
  • materiaalitiede
  • koneoppiminen
  • datalähtöinen tiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Materiaali-informatiikka: datalähtöinen suunnittelu ja koneoppiminen materiaalitieteen tukena: Augmenting Materials Research with Data-driven Design and Machine Learning'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä