Managing the evolution of a platform business in network-centric ecosystems

Julkaisun otsikon käännös: Alustaliiketoiminnan johtaminen verkostokeskeisissä ekosysteemeissä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Useamman markkinan yhdistävä alustaliiketoiminta yhteistyöverkostoineen on muodostunut hallitsevaksi käytännöksi tieto- ja viestintäteknologiatoimi-aloilla (ICT). Tällaisen liiketoiminnan onnistumistodennäköisyys on kuitenkin ollut melko alhainen. Alustastrategioita harjoittavat yritykset kohtaavat jatkuvasti ulkoisia voimia, jotka pakottavat heidät arvioimaan uudelleen liiketoimintansa strategioita ja taktiikoita. Markkinaympäristön vähittäinen muutos rapauttaa alustaliiketoiminnan perusoletuksia, sekä nopeat ja radikaalit muutokset voivat rikkoa arvonluontilogiikan yllättäen. Tämä väitöskirja selvittää miten ICT-palveluntarjoaja voi hallita alustaliiketoimintaansa verkkokeskeisissä ekosysteemeissä. Markkinarakenteiden ja strategioiden analysointiin esitetään olemassa olevien menetelmien lisäksi uusia, joiden avulla voidaan muodostaa kattava kuva alustaliiketoiminnan ekosysteemijohtamisesta. Tuloksena ehdotetaan neljän näkökulman johtamismallia. Lisäksi väitöskirja luo uutta teoreettista pohjaa alustaliiketoiminnan kirjallisuuteen. Tämän väitöskirjan tulosten ensimmäisessä osassa esitetty uusi malli alustaliiketoiminnan ekosysteemeistä kuvaa toimijoiden strategisia rooleja ja niiden vuorovaikutuksia ekosysteemin sisällä. Vuorovaikutuksen ja johtamisen avoimuudella sekä yhteenliittymien tiiviydellä havaitaan olevan riippuvuus yhteistyökäytäntöihin. Toisena tämä väitöskirja käsittelee sisä- ja ulkosyntyisiä muutosvoimia, jotka voivat laukaista muutoksen alustaliiketoiminnan strategiassa. Sekä hitaasti etenevät vähittäiset kehityksen voimat että nopeat radikaalit tapahtumat havaitaan vaikuttavan markkinaympäristöön ja johtamispäätösten perusteisiin. Teoreettisen mallin lisäksi tämä väitöskirja havainnollistaa tapausesimerkein todellisen markkinan muutosta. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa esitettävien strategisten toimenpiteiden avulla alustayhtiö voi parantaa yhteistyöverkostonsa arvonluontia laajentamalla mittakaavaa ja palveluiden kattavuutta. Onnistuessaan toimenpiteet lisäävät alustan täydentävien palveluiden määrää ja laatua, lisäten samalla alustan arvoa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa ekosysteemikonfiguraation muutos, yritysostot ja laajentuminen uuteen markkinaan. Lopuksi tässä väitöskirjassa esitetään strategisia toimenpiteitä, joita verkkokeskeinen ekosysteemi voi hyödyntää integroituakseen ja parantaakseen sulautuvuutta ympäröiviin markkinarakenteisiin. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa innovointi yhdessä paikallisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, sekä liiketoimintamallien ja strategioiden yhteiskehittäminen. Parantuneen integraation avulla alustaekosysteemi pystyy hyödyntämään eri ekosysteemien välisen yhteistyön kautta syntyviä osaamisen heijastusvaikutuksia.
Julkaisun otsikon käännösAlustaliiketoiminnan johtaminen verkostokeskeisissä ekosysteemeissä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Töyli, Juuso, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0560-5
Sähköinen ISBN978-952-64-0561-2
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • alustaekosysteemi
  • hankintaohjelma
  • neutraali isäntäyritys
  • alustaliiketoiminta
  • markkinahäiriö
  • liiketoimintastrategia
  • liiketoimintaverkosto

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Alustaliiketoiminnan johtaminen verkostokeskeisissä ekosysteemeissä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä