Managing Radical Innovation in an Open Environment

Julkaisun otsikon käännös: Radikaalin innovaatiotoiminnan johtaminen avoimessa ympäristössä

Matti Pihlajamaa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kyky innovoida on kasvavissa määrin tärkeää yritysten menestykselle ja selviytymiselle. Nykyisten tuotteiden ja palvelujen parantaminen ei usein ole riittävää, ja yritykset pyrkivät kehittämään radikaaleja innovaatioita, jotka perustuvat uusiin teknologioihin tai vaativat uusia markkinoita ja jotka voivat synnyttää merkittäviä muutoksia markkina-alueen, toimialan tai maailman näkökulmasta. Radikaalien innovaatioiden kehittämiseen liittyy haasteita johtuen korkeasta epävarmuuden asteesta ja johtajien täytyy tehdä muutoksia yritystensä prosesseihin, organisaatiorakenteisiin, kulttuuriin ja ulkoisiin suhteisiin. Avoimen innovaation, eli yhteistyön ulkoisten ideoiden ja innovaatioiden lähteiden kanssa, on havaittu voivan auttaa yrityksiä tuomaan markkinoille radikaaleja innovaatioita. Tässä väitöskirjassa radikaalien innovaatioiden kehittämistä avoimessa ympäristössä tarkastellaan neljän tutkimuksen kautta. Ensimmäinen tutkimus tarkastelee miten asiakkailta ja käyttäjiltä saatava tieto voi auttaa valmistavan teollisuuden B2B-yrityksiä kehittämään radikaaleja digitaalisia innovaatioita. Löydösten mukaan tilanteessa, jossa uudet digitaaliset teknologiat ovat luoneet mahdollisuuksia innovoinnille, asiakkailla on rajattu kyky ennustaa tulevia tarpeitaan ja yritysten tulee pyrkiä ymmärtämään tuotteidensa käyttäjien piileviä tarpeita voidakseen asettaa tavoitteita radikaalille innovaatiotoiminnalle. Toinen tutkimus selvittää, miten matalan T&K-intensiivisyyden yritys voi tuoda markkinoille uusia radikaaleja innovaatioita, jotka perustuvat sen toimittajayritysten kehittämiin teknologioihin. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että korkeat T&K-investoinnit eivät ole välttämättömiä, mikäli yrityksellä on toimittajien johtamiseen liittyviä kyvykkyyksiä, joita se voi hyödyntää yhteistyösuhteen käynnistämisessä ja ylläpidossa. Kolmas tutkimus käsittelee radikaalien ideoiden omaksumista idealähteistä, jotka eivät ole tavanomaisesti yrityksen T&K-yksikön käytössä. Tutkimuksen mukaan korkea epävarmuus voi estää ideoiden jatkokehittämisessä tyypillisesti hyödynnettyjen mekanismien käytön ja ideoiden omaksuminen ja hyödyntäminen ovat riippuvaisia koordinaatiomekanismeista, jotka edistävät tiedonvaihtoa yli hierarkkisten ja oppialallisten rajojen. Neljäs tutkimus käsittelee yksilötason motivaatiota radikaalien innovaatioiden kehittämisessä. Tulosten mukaan useat tavoitteisiin ja tukeen liittyvät johtamistoimenpiteet yksilö-, tiimi-, ja organisaatiotasolla vaikuttavat kehittäjien motivaatioon radikaalien innovaatioiden kehittämistä kohtaan. Innovaatiojohtamisen menetelmiä tulee siis tarkastella niiden motivaatiovaikutusten näkökulmasta. Tämä yleinen periaate on keskeinen myös avoimessa innovaatiotoiminnassa. Tämä väitöskirja korostaa moninaisuutta lähestymistavoissa, joita yritykset voivat omaksua hyödyntäessään avointa innovaatiota radikaalien innovaatioiden kehittämiseksi, ja käsittelee niihin liittyviä menetelmiä sekä haasteita.
Julkaisun otsikon käännösRadikaalin innovaatiotoiminnan johtaminen avoimessa ympäristössä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8025-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8026-0
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • innovaatiojohtaminen
  • radikaali innovaatio
  • avoin innovaatio
  • tapaustutkimus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Radikaalin innovaatiotoiminnan johtaminen avoimessa ympäristössä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä