Managing Competitive and Cooperative Strategizing in Open Platform Ecosystems using Boundary Resources

Julkaisun otsikon käännös: Rajaresurssien käyttö kilpailu- ja yhteistyöstrategioinnissa avoimen alustan ekosysteemissä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Digitalisaatio leviää, ja sitä myötä digitaalinen strategiointi nousee yhä tärkeämpään rooliin monella toimialalla. Digitaalinen liiketoiminta perustuu kasvavissa määrin avoimien alustojen käyttöön. Avoimen alustan liiketoimintamalli nojaa kolmansien osapuolien täydentäviin tuotoksiin ja niiden avulla syntyviin verkostovaikutuksiin. Aikaisempi tutkimus avoimesta innovaatiosta ja avoimista alustoista on pääosin keskittynyt näihin myönteisiin kerrannaisvaikutuksiin ja ohittanut kielteiset vaikutukset, kuten liiallisen avoimuuden aiheuttamat uhat. Tämän tutkimusaukon täyttämiseksi tämä väitös tutkii, miten alustan omistaja voi hallinnoida sekä yhteistyölliset että kilpailulliset haasteet avoimen alustan strategiassaan. Väitös koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvedosta, joka syntetisoi tulokset. Kohdetoimialaksi tutkimukselle valittiin mobiilitoimiala, jossa digitalisaatio on jo edennyt pitkälle. Tutkimusmenetelmä oli monitapaustutkimus, jossa kukin artikkeli rikasti analyysiä joko uusilla tapauksilla tai syvensi aiempia. Kokonaisuutena työ muodostaa laajan tapaustutkimuksen mobiilitoimialasta vuodesta 2007 vuoteen 2015 kattaen kaikki merkittävimmät mobiilialustat. Väitös tekee kolme tutkimuksellista kontribuutiota. Ensinnäkin avoimen alustan ekosysteemi kuvataan uudenlaisena kilpailullisena ympäristönä ja alustan haaroittaminen nostetaan esiin erityisenä uutena kilpailullisena uhkana alustan omistajalle. Toisekseen rajaresurssit esitetään keskeiseksi strategiseksi työkaluksi, jolla hallinnoidaan sekä yhteistyötä että kilpailua eri toimijoiden suhteen avoimen alustan ekosysteemissä. Tähän liittyen rajaresurssit ovat monipuolinen työkalu houkutella ja kontrolloida yhteistyökumppaneita sekä luoda arvoa heidän kanssaan. Toisaalta kilpailijat saattavat hyväksikäyttää liian avoimia rajaresursseja ja luoda kilpailevan haarautetun alustan. Vastatakseen tähän alustan omistaja voi myös käyttää rajaresursseja puolustautumiseen. Kolmantena kontribuutiona yhteenvetona esitetään, että rajaresursseilla on laajemmin keskeinen rooli kilpailuedun muodostumisessa ja ylläpitämisessä avoimen alustan ekosysteemissä. Työn lopuksi esitetään konkreettisia johdon toimenpiteitä avoimen alustan strategiointiin. Estääkseen resurssien väärinkäyttöä rajaresurssien suunnitteluun on panostettava heti alussa. Tämä tarkoittaa sekä kerrannaisvaikutuksien ja riskien välillä tasapainoilemista että myöhempien strategisten liikkeiden mahdollistamista. Työn keskeinen havainto on, että rajaresurssit ja ylipäänsä digitaaliset työkalut tarjoavat uuden näkökulman strategiointiin. Google Play Services on yksi hyvä esimerkki siitä, miten digitaalinen strategiointi mahdollistaa strategian nopeamman toimeenpanon, muokattavuuden ja tarkemman kohdennuksen.
Julkaisun otsikon käännösRajaresurssien käyttö kilpailu- ja yhteistyöstrategioinnissa avoimen alustan ekosysteemissä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mäntylä, Martti, Vastuuprofessori
  • Gustafsson, Robin, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7236-4
Sähköinen ISBN978-952-60-7235-7
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • alustan haaroittaminen
  • avoin alusta
  • digitalisaatio
  • rajaresurssit
  • strategiointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Rajaresurssien käyttö kilpailu- ja yhteistyöstrategioinnissa avoimen alustan ekosysteemissä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä