Kaupallistamisen hallinta - tapaustutkimuksia tuoteinnovaatioista teollisten yritysten välisessä liiketoiminnassa

Henri Simula

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tuoteinnovaatioilla on merkittävä vaikutus yritysten liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen. Väitöskirjan yksi keskeinen argumentti on se, että tuoteinnovaatio edellyttää kaupallista menestystä. Kaupallinen menestys ei tapahdu automaattisesti, vaan edellyttää kaupallistamisen hallintaa. Kaupallistaminen uusien tuotteiden yhteydessä on määritelty seuraavasti: Kaupallistaminen käsittää ideoinnin ja tuotekehityksen rinnalla kulkevat aktiviteetit, tehtävät ja toimenpiteet, jotka täydentävät toisiaan, jotta uusi tuote tulee toteuttamiskelpoiseksi, mahdolliseksi kaupallisen vaihdannan kohteena olemiselle sekä lopulta menestykseksi markkinoilla. Väitöskirjan tavoitteena on tutkia ja ymmärtää kaupallistamista yritysten välistä liiketoimintaa harjoittavien teollisten yritysten osalta. Työssä luodaan konseptuaalinen viitekehys tuoteinnovaation osalta. Tämä viitekehys myös tukee kaupallistamiskäsitteen operationalisointia. Työn käytännön tavoitteena on tuottaa uutta liikkeenjohdollista tietoa tapaustutkimusten pohjalta. Tätä uutta tietämystä voidaan soveltaa kaupallistamisen kehittämisessä teollisissa yrityksissä. Väitöskirjan kirjallisuuskatsaus perustuu innovaatiojohtamisen, tuoteinnovaatiotutkimuksen, markkinoinnin, tuotekehityksen, organisaatioteorioiden sekä yritysstrategian keskeiseen kirjallisuuteen. Katsauksen perusteella voidaan todeta, että käsitteet innovaatio, tuoteinnovaatio ja kaupallistaminen eivät ole yksiselitteisiä, eikä niille ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Erityisesti voidaan todeta, että kaupallistaminen käsitteenä ei ole muotoutunut vakiintuneeksi käytänteeksi uusien tuotteiden yhteydessä. Työn empiirisessä osassa käytetään tapaustutkimusmetodia. Empiirinen materiaali käsittää kuusi erillistä tapaustutkimuskohdetta, sekä niiden välisen ristiinanalysoinnin. Tutkitut teolliset yritykset ovat Beneq, Exact Tools, KONE, Marioff, Martela ja Vaisala. Yhdistämällä tapauksien löydöksiä aiempaan teoriaan esitetään väittämiä siitä, miten menestyksekästä kaupallistamista tulisi toteuttaa. Erityisenä havaintona voidaan todeta, että aiempaa tutkimusta ja teoriaa uuden teollisen tuotteen kaupallistamisen osalta on erittäin vähän. Tämä työ pyrkiikin osaltaan täydentämään tätä tutkimusvajetta. Löydöksinä esitetään yhdeksän propositiota. Lisäksi todetaan, että lineaarinen ajattelu innovaatioprosessissa tulisi hylätä ja korvata rinnakkaiskaupallistamisen käsitteellä, jonka osalta esitetään työn yhtenä lopputulemana uusi konseptuaalinen viitekehys.
Julkaisun otsikon käännösKaupallistamisen hallinta - tapaustutkimuksia tuoteinnovaatioista teollisten yritysten välisessä liiketoiminnassa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Lillrank, Paul, Valvoja
 • Lillrank, Paul, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4791-1
Sähköinen ISBN978-952-60-4792-8
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

 • kaupallistaminen
 • innovaatiojohtaminen
 • tuoteinnovaatio
 • uusien tuotteiden hallinta
 • teollinen tuote yritysten välisessä kaupankäynnissä
 • tuotelanseeraus
 • rinnakkaiskaupallistaminen
 • tapaustutkimuksia

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kaupallistamisen hallinta - tapaustutkimuksia tuoteinnovaatioista teollisten yritysten välisessä liiketoiminnassa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä