Koneoppimismenetelmiä interaktiivisia hakukäyttöliittymiä ja kognitiivisia malleja varten

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Interaktiiviset tietokonejärjestelmät sisältävät enenevissä määrin tekoäly- ja koneoppimis-komponentteja. Näiden järjestelmien hyödyllisyyden kannalta on tärkeä kiinnittää huomiota toisaalta niiden käytettävyyteen, ja toisaalta siihen, että ne kykenevät mallintamaan käyttäjiensä tarpeita riittävällä tarkkuudella. Tämä väitöstutkimus esittää keinoja kummankin päämäärän edistämiseksi. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa esitetään menetelmiä, joilla parannetaan interaktiivisen hakukoneen käytettävyyttä lisäämällä interaktion ennustettavuutta sekä käyttäjän epäjohdon-mukaisen palautteen tunnistamista. Ennustettavuutta parannettiin sekä interaktiivisesti visualisoimalla käyttäjän toimintojen mahdollisia vaikutuksia että muuttamalla käyttäjämallin dynamiikkaa vastaamaan paremmin käyttäjän odotuksia. Epäjohdonmukaisen palautteen määrää vähennettiin sekä visualisoimalla käyttäjän antamaa palautetta kokonaisuutena että mallintamalla interaktiivisesti käyttäjän antaman palautteen tarkkuutta. Kokeellisesti näytettiin, että esitetyt menetelmät parantavat käyttäjätyytyväisyyttä sekä hakujärjestelmän käytettävyyttä.   Tutkimuksen toisessa osiossa kehitettiin yleisesti sovellettavia menetelmiä kognitiivisten mallien parametriarvojen päättelemiseksi. Näiden mallien parametriarvojen päättely havaintoaineiston perusteella on yleisesti ottaen hankalaa johtuen monimutkaisesta uskottavuusfunktiosta, joka sitoo yhteen havaintoaineiston sekä mallin parametriarvot. Ratkaisuksi esitettiin uskottavuusfunktioton Bayesiläinen päättely, jonka avulla kognitiivisten mallien parametriarvot, sekä niiden epävarmuus, on mahdollista päätellä. Kokeellisesti näytettiin, että menetelmä soveltuu useille erilaisille kognitiivisille malleille, ja että se mahdollistaa parametrien epävarmuuden määrittämisen koko parametriavaruudessa.
Julkaisun otsikon käännösKoneoppimismenetelmiä interaktiivisia hakukäyttöliittymiä ja kognitiivisia malleja varten
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kaski, Samuel, Valvoja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8250-9
Sähköinen ISBN978-952-60-8251-6
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • bayesiläinen tilastotiede
  • ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
  • interaktiivinen koneoppiminen
  • kognitiivinen mallinnus
  • käyttäjämallinnus
  • todennäköisyysmallinnus
  • uskottavuusfunktioton päättely

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Koneoppimismenetelmiä interaktiivisia hakukäyttöliittymiä ja kognitiivisia malleja varten'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä