Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen: Lunastuslakityöryhmän mietintö

Ari Ekroos, Martti Häkkänen, Aleksi Heikkilä, Kauko Viitanen, Pentti Lähteenoja, Jari Salila, Sakari Haulos, Jaana Junnila, Irma Lähetkangas

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned reportProfessional

Abstrakti

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteet esitetään uudistettavaksi. Muutosten tarkoituksena on parantaa lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa. Laissa käytetty käsitteistö esitetään tarkistettavaksi kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvälistä kehitystä vastaaviksi. Arviointimenetelmien keskinäisestä etusijajärjestyksestä esitetään luovuttavaksi. Arviointimenetelmä tulisi valita se, joka johtaa luotettavimmin täyden korvauksen mukaiseen arvoon.

Asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi siten, että se koskisi nykyisestä poiketen kaikkia lunastustilanteita. Lunastuksen kohdistuessa vakituisena asuntona käytettyyn tai vapaa-ajan kiinteistöön taikka ammatinharjoittamiseen käytettyyn kiinteistöön kohteenkorvaus tulisi määrätä markkina-arvosta riippumatta vähintään niin suureksi, että sillä on mahdollista hankkia paikkakunnalta vastaavan asumis- tai ammatinharjoittamishyödyn tarjoava kohde.

Kiinteistöarviointiin sisältyy aina epävarmuutta. Jos omaisuuden arvon mittaamiseen liittyvää riskiä ei haluta jättää lunastettavan omaisuuden omistajan kannettavaksi, lakiin voitaisiin sisällyttää säännös lunastuskorvauksen korottamisesta kiinteällä prosenttiperusteisella kertoimella. Työryhmä ei ota kantaa korotuskertoimen suuruuteen.

Lunastuslakiin sisältyvät niin sanottua arvonleikkausta koskevat säännökset esitetään kumottavaksi. Sääntelyn kumoaminen varmistaisi perustuslaissa turvatun täyden korvauksen toteutumisen myös kuntien maanhankintaan liittyvissä lunastuksissa.
AlkuperäiskieliSuomi
Sivumäärä144
ISBN (elektroninen)978-952-259-749-6
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Julkaisusarja

NimiOikeusministeriön julkaisuja. Mietintöjä ja lausuntoja
KustantajaOikeusministeriö
Numero12
Vuosikerta2019
ISSN (painettu)2490-0672
ISSN (elektroninen)2490-1172

Tutkimusalat

  • arvonleikkaus
  • lunastuskorvaus
  • lunastuslaki
  • lunastuslupa
  • lunastusmenettely
  • lunastustoimikunta
  • omaisuudensuoja
  • panttioikeus
  • tilusjärjestely

Siteeraa tätä