Linking Long-Term Product Planning and Requirements Prioritization to Customer Value Creation

Julkaisun otsikon käännös: Linking Long-Term Product Planning and Requirements Prioritization to Customer Value Creation

Laura Lehtola-Karttunen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Arvon luominen eri asiakassegmenteille on elintärkeää yrityksen liiketoiminnalle. Ohjelmistotuoteyrityksen kyvykkyys toteuttaa tuotteisiinsa asiakkaiden näkökulmasta katsoen arvokkaimmat ominaisuudet onkin siksi nähty kriittisenä. Kirjallisuudessa esitellään erilaisia priorisointimenetelmiä tuoteominaisuuksien valintaan, mutta niiden soveltuvuudesta käytännön ohjelmistotyöhön ei juuri tiedetä. Myöskään pitkäntähtäimen suunnittelun ja vaatimusten priorisoinnin nykytilaa sekä niihin liittyviä käytännön haasteita ei ole syvällisesti analysoitu. Siksi yhteyttä ominaisuusvalintojen ja asiakasarvon luomisen välillä onkin tärkeää tutkia lisää. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten pitkäntähtäimen tuotesuunnittelu ja vaatimusten priorisointi tukevat arvon luontia asiakkaille ja käyttäjille markkinaohjautuvassa ohjelmistotuotekehityksessä. Tulokset perustuvat seitsemästä suomalaisesta ohjelmistotuoteyrityksestä kerättyihin kokemuksiin. Saadaksemme tuotesuunnittelusta ja ominaisuusvalintojen tekemisestä niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä syvällisen ymmärryksen, toteutimme pitkittäisiä tapaustutkimuksia käyttäen toimintatutkimuslähestymistapaa. Lisäksi kokeilimme vaatimusten priorisointimenetelmiä todellisessa tuotekehitysympäristössä. Tutkimus esittelee systemaattisen nykytila-analyysin ohjelmistoyritysten tuotesuunnittelun käytännöistä ja haasteista. Tulokset paljastavat, että ohjelmistotuotteita suunnitellaan pirstaleisesti, lyhyellä aikajänteellä ja yksittäisen tuotteen ominaisuuksiin kerralla keskittyen. Yritysten työntekijöillä on vaikeuksia käytännössä yhdistää arvonluonnin kannalta tärkeitä näkökulmia. Sekä liiketoiminta- ja asiakasnäkökulman tuominen tuotekehitysprojektien päätöksentekoon että toisaalta teknisten rajoitteiden ja mahdollisuuksien huomioiminen jo tuotesuunnittelun aiemmissa vaiheissa ovat erityisen haastavia. Tutkimuksen tuloksena syntyi käytäntöjä, joiden avulla asiakasarvon luomista voisi tukea tuotesuunnittelussa. Näiden käytäntöjen keskiössä ovat 1) suunnittelun fokuksen siirtäminen yksittäisistä tuoteominaisuuksista asiakkaan ja loppukäyttäjän prosessien ymmärtämiseen, sekä ratkaisujen kuvaaminen asiakkaan näkökulmasta kokonaisuuksina, sekä 2) yli organisaatiorajojen ulottuva työskentely, jonka avulla voidaan paremmin yhdistää kolme tärkeintä asiakasarvon luonnin näkökulmaa (yrityksen oma liiketoiminta, asiakkaat ja käyttäjät, sekä tuotteen toteuttaminen).
Julkaisun otsikon käännösLinking Long-Term Product Planning and Requirements Prioritization to Customer Value Creation
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kauppinen, Marjo, Vastuuprofessori
  • Männistö, Tomi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6590-8
Sähköinen ISBN978-952-60-6591-5
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • vaatimusten priorisointi
  • pitkäntähtäimen tuotesuunnittelu
  • ratkaisusuunnittelu
  • markkinaohjautuva vaatimusmäärittely
  • asiakasarvo
  • arvon luominen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Linking Long-Term Product Planning and Requirements Prioritization to Customer Value Creation'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä