Linear programming in planning and executing the exploration phase of mining

Julkaisun otsikon käännös: Lineaarinen optimointi malminetsinnän suunnittelussa ja toteutuksessa

Tommi Kauppinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja analysoi malminetsintävaihetta kolmella eri tasolla. Väitöskirja kuuluu systeemitekniikan tutkimusalaan. Ensiksi tarkastellaan kairasydänten matemaattisia analyysimenetelmiä. Aineistona käytetään nopeita, kosketuksettomia ja malminetsintäpaikalla tehtäviä mittauksia Raman-spektroskopia ja Laser-Induced Fluorescence (LIF) -menetelmillä. Päätuloksena esitellään Raman-spektrien tulkinnan välineeksi lineaariseen ohjelmointiin perustuva, pienimmän neliösumman menetelmä positiivisille luvuille (NNLS), jonka avulla mittausten käsittelyä voidaan automatisoida. Koska tämä puolestaan nopeuttaa kairasydänten käsittelyä, tutkimuksen tulokset edistävät taloudellista ja ekologista kestävyyttä malminetsintävaiheessa. Toiseksi matemaattisia menetelmiä jatkokehitetään soveltumaan geologien apuvälineiksi heidän toimiessaan malminetsintäpaikalla. Tavoitteeseen pyritään käyttämällä homogenisoituja pellettinäytteitä mittaavaa Raman-spektroskopiaa ja Data Envelopment Analysis (DEA, suom. tehokkuusanalyysi) -menetelmää. Tämä tutkimushaara tuottaa välineitä tehokkaampaan malminetsintään nopeuttamalla geologien tekemää malmiesiintymien tunnistamista. Kolmanneksi tarkastellaan malminetsinnän kokonaiskestävyyttä, jonka pohjalta esitellään malminetsinnälle tehokkuusanalyysiin perustuva matemaattinen mallinnusväline. Väline ottaa huomioon joitain malminetsinnän taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ja sitä voidaan käyttää vähentämään haitallisia sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, joita malminetsintään usein liittyy. Yhteenvetona voidaan esittää pienimmän neliösumman menetelmä positiivisille luvuille ja tehokkuusanalyysi käyttökelpoisina matemaattisina välineinä malminetsintävaiheen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmäksi.
Julkaisun otsikon käännösLineaarinen optimointi malminetsinnän suunnittelussa ja toteutuksessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Zhou, Quan, Vastuuprofessori
  • Zenger, Kai, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7729-1
Sähköinen ISBN978-952-60-7730-7
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • malminetsintä
  • pienin neliösumma
  • tehokkuusanalyysi
  • Raman-analyysi
  • kiven kovuus
  • kestävä kehitys
  • mineraalikonsentraatio

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Lineaarinen optimointi malminetsinnän suunnittelussa ja toteutuksessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä