Learning to Use Office Applications: Understanding the Antecedents of Adaptive IT Use

Julkaisun otsikon käännös: Toimisto-ohjelmien soveltavan käytön edellytysten ymmärtäminen

Bertta Sokura

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Opiskelijat, jotka nyt aloittavat yliopisto-opintonsa, ovat niin sanottuja diginatiiveja – ensimmäinen sukupolvi, joka on kasvanut erilaisten tietoteknisten laitteiden ja sekä hyöty- että huvikäyttöön tarkoitettujen sovellusten ympäröimänä. Sovellukset, esimerkiksi toimisto-ohjelmat, ovat kuitenkin jatkuvasti monimutkaistuneet ja sisältävät nykyään paljon erikoistoimintoja perustoiminnallisuuden lisäksi. Niinpä tiettyjen sovellusten ja tietotekniikan perustaitojen koulutustarve on nyt ehkä suurempi kuin koskaan. Tässä väitöskirjassa tutkitaan tietotekniikan käytön oppimiseen liittyvää prosessia. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Kuinka koulutus vaikuttaa tietotekniikan käyttöön liittyvään epävarmuuteen, uskomuksiin ja asenteisiin? 2) Kuinka tietotekniikkakoulutukseen liittyvä flow-kokemus vaikuttaa oppimiseen? 3) Mitkä ovat tietotekniikkakoulutukseen liittyvän flow-kokemuksen taustatekijät?Nämä kolme tutkimuskysymystä ovat viitoittaneet tutkimustyötä, joka on raportoitu neljässä väitöskirjaan sisältyvässä tutkimuspaperissa. Niissä kaikissa tutkitaan eri teoreettisia lähestymistapoja yksittäisen oppijan näkökulmasta pääasiassa pitkittäisillä kyselytutkimuksilla. Väitöskirjan tärkein tieteellinen kontribuutio on teoreettisen tietotekniikan oppimisprosessi-viitekehyksen (IT Learning Process (ITLP)) kehittäminen ja testaus toimisto-ohjelmien koulutuksen yhteydessä. Väitöskirjan keskeiset johtopäätökset ovat: Ensiksi, käsitys helppokäyttöisyydestä on riippumaton tietotekniikan käyttöön liittyvästä epävarmuudesta. Toiseksi, käyttäjän uskomukset ja asenteet muuttuvat oppimisprosessin aikana ensisijaisesti koetun hyödyllisyyskäsityksen johdosta. Kolmanneksi, ulkoinen motivaatio vaikuttaa flow-kokemukseen, vaikka aiempi tutkimus on olettanut vaikutuksen olevan vastakkaissuuntainen. Neljänneksi, opiskelijoilla on flow-kokemuksia opiskellessaan taulukkolaskentaa. Flow-kokemus puolestaan on syvällisen oppimisen ensisijainen edellytys. Onnistunut oppimisprosessi tukee syväoppimista ja parantaa opiskelijan suorituskykyä, mikä mahdollistaa tietotekniikan soveltavan käytön. Väitöskirja antaa myös suosituksia käytännön opetusjärjestelyille, esittelee tutkimuksen rajoitukset ja ehdottaa jatkotutkimusaiheita. Yhteenvetona voidaan todeta, että tietotekniikkakoulutus lisää merkittävästi käyttäjien tehokkuutta ovatpa he diginatiiveja tai vanhemman sukupolven edustajia. Tietotekniikkakoulutusta ei pitäisikään ajatella vain kustannuksena vaan keinona tehostaa organisaatioiden toimintaa. Myös kokeneiden käyttäjien kannattaisi aika ajoin pysähtyä pohtimaan tietotekniikan käyttötapojaan. Tekevätkö he työläästi ja manuaalisesti asioita, jotka voisi tehdä käyttäen sovelluksen ominaisuuksia? Voisivatkohan kaikki käyttäjät käyttäessään tietokoneohjelmia ajatella käyttötapojaan aktiivisemmin tavanomaisen automaattisen ajattelun sijaan?
Julkaisun otsikon käännösToimisto-ohjelmien soveltavan käytön edellytysten ymmärtäminen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Saarinen, Timo, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6693-6
Sähköinen ISBN978-952-60-6694-3
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • tietotekniikka
  • koulutus
  • oppiminen
  • tietotekniikan soveltava käyttö
  • flow
  • pitkittäistutkimus
  • rakenne-yhtälömalli (SEM)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Toimisto-ohjelmien soveltavan käytön edellytysten ymmärtäminen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä