Learning to carry out multiple acquisitions

Julkaisun otsikon käännös: Oppimisdynamiikka yritysostosta toiseen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kyvykkyys toteuttaa useita yritysostoja on tärkeä kilpailukyvyn lähde yrityksille, mutta sen kehittäminen on haastavaa oppimisprosessien monimutkaisuuden vuoksi. Vaikka aihetta on tutkittu paljon, vielä ei tiedetä (1) minkälaisia strategioita yritykset käyttävät tehdessään useita yritysostoja, (2) miten yritykset oppivat aikaisemmasta yritysosto-kokemuksestaan ja (3) miten yritykset voisivat oppia kilpailijoitaan nopeammin. Tämä väitöskirja pyrkii täyttämään nämä nykytietämyksen aukot kolmen esseen avulla. Ensimmäinen essee pyrkii vastaamaan ensimmäiseen nykytietämyksessä tunnistettuun puutteeseen. Aikaisemmin on havaittu, että yritykset valitsevat samanlaisen yritysostostrategian toimiessaan tietyssä maassa tai tietyllä toimialalla. Niinpä tutkijat ovat olettaneet, että samanlaiset olosuhteet markkinoilla saavat yritykset tekemään yhdenmukaisia valintoja. Empiirinen analyysini johtaa päinvastaisiin tuloksiin. Samassa maassa samalla toimialalla toimineet yritykset erosivat toisistaan seuraavilla ulottuvuuksilla: (1) tarvittava yritysostojen määrä, (2) toimenpiteiden laatu, (3) paikallisten johtajien palkkaus ja (4) kumppanin luonne. Onnistumisen kannalta on keskeistä, että strategia on yhteensopiva paikallisten olosuhteiden ja yrityksen kyvykkyyksien kanssa. Toinen essee käsittelee, miten yksilöt ja yritykset oppivat muokkaamaan yritysostostrategiaansa niin, että se sopii uusimpaan yritysostoon. Esseessä käsitellään kolmea löytöä. (1) Kausaaliset mentaalimallit ovat onnistumisen kannalta keskeisiä kun yritysosto tehdään uusissa olosuhteissa. Toisin kuin yksinkertaiset ohjeet, kausaaliset mentaalimallit kuvaavat miksi ja miten systeemin osat vaikuttavat toisiinsa. (2) Ainoastaan syvällinen kokemusten pohdinta (syy-seuraus-ketjujen ymmärtäminen, kontekstualisointi ja monen toimijan näkökulma) johtaa kausaalisten mentaalimallien kehittymiseen. (3) Yksilöt saattavat kommunikoida pinnallisia ohjeita kausaalisten mentaalimallien kehittämisestä huolimatta, mikä heikentää yritysten suoritusta uusissa ympäristöissä. Toisen esseen aineisto (mm. 65 haastattelua) on kerätty viidestä useita yritysostoja tehneestä yrityksestä. Kolmannessa esseessä syvennän oppimisprosesseihin liittyvää ymmärrystä. Argumentoin, että yksinkertaiset ohjeet mahdollistavat tulosten parantamisen nopeammin kuin kausaaliset mentaalimallit, mutta ainoastaan ympäristön ollessa vakaa. Toisaalta kausaaliset mentaalimallit johtavat parempiin tuloksiin ajan kuluessa ja kun ympäristössä lopulta tapahtuu muutoksia. Lisäksi ne mahdollistavat uusien, tehokkaampien strategioiden suunnittelun
Julkaisun otsikon käännösOppimisdynamiikka yritysostosta toiseen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Laamanen, Tomi, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4650-1
Sähköinen ISBN978-952-60-4651-8
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • oppiminen
  • oppiminen yritysostoista
  • useat yritysostot
  • päätöksenteon säännöt
  • kausaalinen tieto
  • heuristiikat
  • mentaalimallit
  • kognitio

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Oppimisdynamiikka yritysostosta toiseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä