Large energy companies in transition: From gatekeepers to bridge builders

Julkaisun otsikon käännös: Suuret energiayhtiöt murroksessa – Portinvartijoista sillanrakentajiksi

Eeva-Lotta Apajalahti

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tarkastelen tässä tutkimuksessa suurten energiayhtiöiden toimintaa ja strategioita, sekä toiminnan vaikutusta sosioteknisen energiajärjestelmän murrokseen. Viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana yhteiskunnalliset, poliittiset, teknologiset sekä taloudelliset paineet vastata ilmastonmuutokseen ovat tasaisesti kasvaneet. Tällä tutkimuksella pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen: mikä on suurten energiayhtiöiden rooli energiajärjestelmän murroksessa? Tarkastelen väitöskirjan kolmessa tutkimusesseessä kahden suuren suomalaisen energiayhtiön toimintaa, niiden puolustuksellisia vastausstrategioita, hidasta muutostarpeen hyväksymistä sekä uusien liiketoimintamallien kehittämistä, joilla voidaan vaikuttaa energiamurrokseen. Omaksumani lähestymistapa ei tarkastele suuria organisaatioita pelkästään ulkoisiin paineisiin vastaajina, vaan myös toimijoina, jotka proaktiivisesti rakentavat ympäröivää teknologista kenttää. Ensimmäisessä esseessä tarkastelen suuren kunnallisen energiayhtiön satavuotista historiaa. Esseessä selvitän, kuinka yhtiön kehitys on johtanut syvään lukkotilaan hiilen käytön ja teknologisten valintojen suhteen, ja teoretisoin kuinka lukkotilan murtaminen voisi tapahtua. Toisessa esseessä tarkastelen miten energiansäästöä ja tehokkuutta edistävä EU-direktiivi nähtiin suuressa energiayhtiössä, miten yhtiö koetti rakentaa asiakkaiden sähkön kulutusta säästävää sähkösopimusmallia sekä mitä haasteita sopimusmallin kehittäjät kohtasivat. Kolmannessa esseessä analysoin aurinkopaneelipakettien ja sähköautojen latausoperaattoreiden liiketoimintamallien kehitysprosesseja, joiden pohjalta teoretisoin miten suuret energiayhtiöt rakentavat ja muokkaavat aurinkoenergian ja sähköisen liikenteen kehkeytyviä teknologisia kenttiä Suomessa. Tällä tutkimuksella osallistun verrattain uuden tutkimussuunnan, "kestävyysmurroksen", keskusteluun. Tässä keskustelussa suurten toimijoiden roolin tutkimus on ollut vähäistä, sillä painopiste on ollut vahvasti uuden yrittäjyyden tutkimuksessa sekä murroksen poliittisessa tukemisessa. Luodakseni monipuolisempaa kuvaa suurten organisaatioiden roolista murroksessa olen perehtynyt neljään tutkimussuuntaukseen: sosioteknisen järjestelmän murrokseen, sosiologiseen kenttien teoriaan, innovaatiotutkimukseen suurten toimijoiden kohtaamista haastavista uusista innovaatioista, sekä organisatorisen polkuriippuvuuden tutkimukseen. Tutkimustulokseni osoittavat, että energiajärjestelmämme kestävyysmurros ei ole helppo, sillä historiassa tehdyt päätökset teknologian, infrastruktuurin, organisaatiorakenteen sekä resurssien suhteen ovat luoneet jäykkyyttä järjestelmään. Siitä huolimatta tutkimustulokseni tuovat esiin keinoja murtaa järjestelmän jäykkyyttä. Tutkimustulokseni myös osoittavat miten suuret energiayhtiöt voivat käyttää valtaansa ja resurssejaan uusilla kehkeytyvillä teknologisilla kentillä, tuottaen 'positiivista läikkymistä' kentän kehityksen hyväksi, ja toimia siten sillanrakentajina murroksessa.
Julkaisun otsikon käännösSuuret energiayhtiöt murroksessa – Portinvartijoista sillanrakentajiksi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lovio, Raimo, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8033-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8034-5
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • energiamurros
  • suuret energiayhtiöt
  • sosio-tekninen muutos
  • kehkeytyvät teknologiset kentät

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Suuret energiayhtiöt murroksessa – Portinvartijoista sillanrakentajiksi: From gatekeepers to bridge builders'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä