Laadun taika : valokuvan teknistaiteellisen laadun tekijälähtöinen tutkimus

Pekka Luukkola

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tutkimus käsittelee valokuvan tekniseen ja taiteelliseen laatuun liittyviä kysymyksiä hyödyntäen monia eri näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä. Valokuvan tie kuvauspaikalta valmiiksi teokseksi on lukuisten työvaiheiden muodostama prosessi, jonka jokaisella vaiheella on oma vaikutuksensa kuvan laatuun. Tutkimuksen tavoite on selvittää miten ja mistä osatekijöistä valokuvan laatu rakentuu ja millä keinoilla laatua voidaan parantaa kuvaprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksessa tarkastelen aluksi taustakirjallisuuden avulla valokuvan laatuun liittyviä tekijöitä teknisestä, taiteellisesta ja osin myös teosten vastaanoton näkökulmasta. Käytännön osassa paneudun kuvaprosessin vaiheisiin, tutkin mahdollisuuksia kehittää prosessin laatua valokuvaajan näkökulmasta ja teen kokeita kuten kohina- ja resoluutiomittauksia. Työhön sisältyy kirjallisen osan lisäksi taiteellisia produktioita eli kolme valokuvanäyttelyä sekä vuonna 2012 ilmestynyt valokuvateos Maiseman aika – Sense of time. Näyttelyt ovat olleet esillä Taidekeskus Retriitissä, Galleria Heinossa ja Tampereen taidemuseossa vuosina 2010-2013. Näiden taiteellisten osien valmistuksessa olen soveltanut työn aikana syntynyttä tietoa, kokemusta ja menetelmiä. Tutkimuksen tulosten perustan muodostavat sen taiteelliset osat ja niihin sisältyneet uudet kuvasarjani, käsittäen yhteensä noin 70 teosta. Etenkin kolme sarjaa – Maan varjossa, Solar intensity ja Landscape – perustuvat jokainen uuteen ideaan suomalaisen maiseman kuvaamiseksi. Valokuvien laadun yhtenä kriteerinä voidaan pitää teosten saamaa arvostusta kilpailuissa ja muissa taideinstituutioissa, joissa asiantuntijat arvioivat teoksia. Tutkimuksen tuloksena syntyneitä teoksia on arvioitu muun muassa Fotofinlandia- ja Ars Fennica – kilpailuissa. Lisäksi kuvia ovat hankkineet kokoelmiinsa useat keskeiset suomalaiset taidemuseot. Työn aikana tekemäni kokeet, mittaukset ja valokuvat osoittavat, että teknisesti erinomainen kuvanlaatu voidaan saavuttaa paneutumalla huolellisesti kuvaprosessin kaikkien vaiheiden laatuun ja yhdistämällä analogista ja digitaalista tekniikkaa. Isolla laakafilmikameralla saavutettiin resoluutiomittauksissa jopa viisi kertaa parempi tulos verrattuna parhaaseen digitaaliseen järjestelmäkameraan. Tutkimus lisää kameroihin liittyvää tietoutta ja kertoo niiden teknisistä eroista ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Tutkimuksen tuloksena olen laatinut myös kuvaprosessin ja valmiin teoksen laatukaavioita, jotka uudella tavalla jäsentävät ja kokoavat yhteen valokuvan laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus avaa uusia näkökulmia valokuvien laadun osatekijöihin ja voi avartaa tietämystä ja keskustelua niin kuvatekniikan ja valokuvataiteen kuin myös kuvien tekijöiden ja niiden katsojien välillä. Tutkimuksen havaintoja on mahdollista soveltaa myös muihin vastaaviin kysymyksiin ja prosesseihin, joissa pohditaan esimerkiksi jonkin tietyn tuotteen laatua, valmistamista ja vastaanottoa.
Julkaisun otsikon käännösLaadun taika : valokuvan teknistaiteellisen laadun tekijälähtöinen tutkimus
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Salo, Merja, Vastuuprofessori
  • Eskola, Taneli, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Oittinen, Pirkko, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-93-6595-1
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Laadun taika : valokuvan teknistaiteellisen laadun tekijälähtöinen tutkimus'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä