Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus

Inari Weijo, Jukka Lahdensivu, Timo Turunen, Susanna Ahola, Esko Sistonen, Camilla Vornanen-Winqvist, Petri Annila

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned reportProfessional

Abstrakti

Rakennuksissa esiintyvät kosteus- ja mikrobivauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia, mutta ongelmia aiheuttavat myös muut, kosteudesta riippumattomat tekijät. Tämän vuoksi ilmenneet ongelmat ja niiden syyt tulee tunnistaa, jotta voidaan varmistua, että korjaustyöt suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman hyvin ja korjattu rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen. Rakenteiden korjaustarpeen selvittämistä varten ympäristöministeriö on julkaissut Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan vuonna 2016. Nyt julkaistava Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaus -opas käsittelee rakennuksen kunnon selvittämisen jälkeistä korjaussuunnitteluvaihetta. Oppaat täydentävät siten toisiaan. Uudessa oppaassa annetaan käytännönläheistä tietoa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjausten suunnittelijoille. Opasta voi käyttää myös oppikirjana alan koulutuksessa. Opas korvaa vuonna 1997 julkaistun Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus -oppaan (Ympäristöopas 29). Oppaan sisältö on rajattu koskemaan kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaamista. Sisältö on laadittu silmällä pitäen 1940-luvun jälkeen rakennettuja julkisia palvelurakennuksia ja niissä esiintyviä tavanomaisia rakenteita. Korjausperiaatteet ovat kuitenkin sovellettavissa muuhunkin rakennuskantaan. Oppaan alussa käsitellään korjaushankkeen vaiheita ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Korjaussuunnittelua käsittelevässä luvussa käydään läpi korjaushankkeen kulkua ja suunnitelmien sisältöä. Käytössä olevia korjausmenetelmiä ja niiden valintaan vaikuttavia tekijöitä käsitellään tarkemmin luvussa 3 ja yksityiskohtaisempia korjausperiaatteita liitteessä 2 esitetyissä periaateratkaisuissa. Oppaassa käydään läpi myös laadunvarmistusmenetelmiä sekä korjausten onnistumisen seurannassa käytössä olevia työkaluja ja menetelmiä. Oppaan viimeisessä luvussa käsitellään energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennuskantaan. Kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyvissä korjaushankkeissa voidaan parantaa myös rakennuksen energiatehokkuutta, jolloin on tärkeää varmistua siitä, että korjattu ja mahdollisesti lisä- lämmöneristetty rakenne on toimenpiteiden jälkeen rakennusfysikaalisesti toimiva. Oppaassa esitetyt ratkaisut ovat periaateratkaisuja, joiden avulla korjaussuunnittelija laatii yksityiskohtaiset suunnitelmat aina kuhunkin rakennukseen soveltuviksi. Periaateratkaisuja ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan korjaussuunnittelussa. Varsinainen korjaustyö on suunniteltava ja toteutettava kussakin kohteessa sitä koskevien ratkaisujen ja olosuhteiden mukaisesti kokonaisuus huomioon ottaen. Korjaussoppaan päivitystyön toteutti Ramboll Finland Oy yhteistyössä Aalto- yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennustekniikan laitoksen ja Tampereen yliopiston rakennustekniikan tutkimus- ja opetusalueen kanssa.
AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaYMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Sivumäärä199
Vuosikerta18
ISBN (elektroninen)978-952-361-024-8
ISBN (painettu)978-952-361-025-5
TilaJulkaistu - 24 lokakuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Julkaisusarja

NimiYmpäristöministeriön julkaisuja
KustantajaYmpäristöministeriö
Numero18
Vuosikerta2019
ISSN (painettu)2490-0648
ISSN (elektroninen)2490-1024

Siteeraa tätä

Weijo, I., Lahdensivu, J., Turunen, T., Ahola, S., Sistonen, E., Vornanen-Winqvist, C., & Annila, P. (2019). Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus. (Ympäristöministeriön julkaisuja; Vuosikerta 2019, Nro 18). YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-024-8