Kannettava keräilylaite lisää laatua ja tehokkuutta lääkkeiden jakeluun sairaala-apteekissa

Teressa Lyly*, Santeri Palomäki, Paulus Torkki, Tomi Malmström, Antti Peltokorpi, Miia Kallio

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

Abstrakti

Johdanto
Sairaala-apteekin lääkejakelu on perinteisesti ollut työvoimaintensiivistä. Lääkejakelun virheet saattavat vaarantaa potilasturvallisuutta ja sairaalan lääkitysturvallisuutta. Kannettavia keräilylaitteita on kokeiltu Suomessa ja maailmalla hyvin tuloksin lääkelogistisissa työtehtävissä.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksessa mitattiin lääketilauksien keräilyn ohjaamista kannettavalle keräilylaitteelle ja tämän menetelmän vaikutusta keräilynopeuteen ja -tarkkuuteen. Tässä osiossa mitattiin ensin lääkkeiden tarkistus- ja keräilyaika kerättäessä lääkkeet perinteisesti paperista keräilylistaa apuna
käyttäen. Seuraavaksi mitattiin lääketilauksen keräilyn läpimenoaika, kun lääketilauksien keräilylistat ohjattiin sähköisesti suoraan kannettavalle keräilylaitteelle. Nämä mittaukset toteutettiin sekä kellottamalla manuaalisesti että analysoimalla kannettavien keräilylaitteiden ohjelmiston rekisteröimiä aikaleimoja.
Toinen osio käsitteli kannettavien keräilylaitteiden käyttöönoton vaikutusta lääkkeiden vastaanottoprosessissa HUS Apteekki Helsingin lääketoimituksessa. Tutkimuksessa mitattiin, kuinka nopeasti lääkkeet pystyttiin vastaanottamaan perinteisellä tavalla vastaanotettuina, ja käyttämällä lääkkeiden tunnistuksessa apuna kannettavia keräilylaitteita lääkkeiden vastaanotossa. Mittaukset toteutettiin kellottamalla manuaalisesti eri työvaiheiden läpimenoaikoja. Lisäksi analysoitiin kannettavien keräilylaitteiden ohjelmiston rekisteröimiä aikaleimoja. Tulokset kerättiin taulukoiksi, jotka analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmiston avulla.

Tulokset ja johtopäätökset
Kannettavien keräilylaitteiden käyttöönotto vähensi keräilyvirheiden määrää ja paransi keräilytoiminnan tehokkuutta. Farmaseuttityövoimaa voidaan siirtää farmaseuttista arvoa lisääviin työtehtäviin, kuten kliiniseen osastofarmasiaan, vaarantamatta potilasturvallisuutta. Sekä lääketoimitusten keräilyn että lääkkeiden tavaravastaanoton nopeus paranivat käyttämällä työssä
kannettavia keräilylaitteita. HUS Apteekki on laajentanut kannettavien keräilylaitteiden käyttöä kaikkiin toimipaikkoihinsa.
AlkuperäiskieliSuomi
Sivut424-433
Sivumäärä10
JulkaisuDOSIS : Farmaseuttinen aikakauskirja
Vuosikerta38
Numero4
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Siteeraa tätä