Jätteiden käsittelystä erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Selvitys ympäristöministeriön toimeksiannosta tammikuussa 2020

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned report

Abstrakti

Poikkeuksellista jätettä voi syntyä niin öljy-, kemikaali- tai säteilyvahinkojen kuin tulvien, laajojen sähkökatkojen tai eläin- tai kasvitautiepidemioidenkin yhteydessä. Tällöin jätehuollon toiminta voi kohdata ylipääsemättömiä ongelmia jätteiden määrän, laadun tai jätteen haltijan rajallisten tomiintamahdollisuuksien vuoksi. Jätteelle ei tällaisessa äärimmäisen harvinaisessa tilanteessa välttämättä olisi luvallista käsittely- tai kuljetuskapasiteettiakaan. Selvityksessä on pyritty hahmottamaan erittäin poikkeuksellisen tilanteen ympäristöriskien hallitsemisen edellyttämää sääntelyä siltä osin, kuin normaalioloissa asianmukaiset ennakko- ja jälkivalvontamenettelyt eivät toimi optimaalisesti. Mahdollisesti ympäristönsuojelulaissa voitaisiin säätää jätehuollon häiriötilanteen käsilläolon toteamisesta. Jätehuollon häiriötilanteen käsilläolo voisi puolestaan olla edellytyksenä vaihtoehtoisesti a) ympäristöluvan nopeutetulle muuttamiselle erityisessä lupa- tai ilmoitusmenettelyssä, b) lupaan häiriötilanteiden varalle sisällytettyjen lupamääräysten laukeamiselle tai c) hallintopakkomenettelyn käyttämiselle. Vaihtoehdon b) tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttäisi jätteenkäsittelykapasiteetin varaamista toimijoilta sopimusteitse. Selvityksessä esitetään myös lyhyesti eräitä valmiuslain, pelastuslain ja jätelain säännösten kehittämisajatuksia, joiden avulla olisi mahdollista selkeyttää ja tehostaa toimintaa erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa.
AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaAalto-yliopisto
Sivumäärä61
ISBN (elektroninen)978-952-64-0051-8
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiAalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
Numero5
Vuosikerta2020
ISSN (elektroninen)1799-4888

Tutkimusalat

  • jätteiden käsittely
  • poikkeukselliset tilanteet
  • lainsäädäntö
  • ympäristöriskien hallinta

Siteeraa tätä