Organisaatioiden uudelleensijoittumisprosessi – suunniteltua vai sattumaa?

Peggie Rothe

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Tässä väitöskirjassa tutkimuskohteena on organisaatioiden uudelleensijoittumisprosessi. Uudelleensijoittuminen on merkittävä tapahtuma organisaation elinkaaren aikana, sillä sijainti- ja toimitilavalinnassa organisaatiot määrittävät tulevaisuuden toimintaympäristönsä, jolla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden tuottavuuteen, tyytyväisyyteen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi prosessin toteutustavalla on vaikutus siihen, kuinka henkilöstö vastaanottaa muutoksen. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä toimistokäyttäjien uudelleensijoittumis-prosessista tarkastelemalla mitä organisaatioiden sisällä tapahtuu prosessin aikana. Tutkimuksessa vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäisessä kysymyksessä tarkastellaan uudelleensijoittumisen vaikutuksia organisaatioon. Kirjallisuuskatsauksen avulla tunnistettiin taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, jotka osoittavat, että uudelleensijoittuminen voi olla organisaatiolle riski mutta samalla tarjota uudistumisen mahdollisuuden. Tämä vuorostaan viittaa tapahtuman strategiseen merkitykseen. Toisessa kysymyksessä kysytään, kuinka prosessia johdetaan. Viiden tapaustutkimuksen sekä laadullista ja numeerista aineistoa yhdistävän yhdistelmätutkimuksen avulla tähän vastataan kahdesta näkökulmasta: tarkastelemalla organisaatioiden sisäisiä johtamis-käytäntöjä sekä selvittämällä organisaatioiden tarvetta ulkopuolisten resurssien tarjoamaan tukeen. Löydökset kuvaavat kuinka yksilöllisiä organisaatioiden uudelleensijoittumis-tapahtumat ovat, huolimatta siitä, että kyseessä on sama prosessi. Lisäksi tunnistettiin prosessin johtamiseen, substanssiosaamisen puutteeseen sekä organisaatiomuutoksen johtamiseen liittyviä haasteita. Nämä antavat ymmärtää, että organisaatiot tarvitsevat tukea onnistuneen uudelleensijoittumisen takaamiseksi. Kuitenkin harvassa organisaatiossa tunnistetaan riittävän ajoissa prosessin haasteellisuutta ja strategista merkitystä, josta johtuen koettu avun tarve on pieni. Näin ollen uudelleensijoittumisprosessien parantaminen vaatii siihen liittyvien palveluiden kehittämistä ja organisaatioiden tietoisuuden lisäämistä. Kolmas kysymys tarkastelee työntekijöiden kokemuksia prosessista. Löydökset osoittavat, että työntekijän kokemukseen vaikuttaa niin sijainti- että tilamuutoskin, sekä prosessin toteutus. Lisäksi osoitetaan, että vaikka saman organisaation työntekijät teoriassa altistuvat samalle prosessille, voi yksittäisten työntekijöiden kokemuksissa olla huomattavia eroja. Tästä syystä ehdotetaan, että työntekijöitä ei tulisi tarkastella yhtenäisenä muutoksen kohteena, vaan yksilöinä, jotka kokevat muutoksen.
  Julkaisun otsikon käännösOrganisaatioiden uudelleensijoittumisprosessi – suunniteltua vai sattumaa?
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Sarasoja, Anna-Liisa, Ohjaaja
  • Nenonen, Suvi, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6499-4
  Sähköinen ISBN978-952-60-6500-7
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • yrityksen kiinteistöjohtaminen
  • uudelleensijoittuminen
  • johtaminen
  • työympäristö
  • muutos

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Organisaatioiden uudelleensijoittumisprosessi – suunniteltua vai sattumaa?'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä