Internet-operaattoreihin kohdistetut tekijänoikeudelliset estomääräykset erityisesti vertaisverkkopalvelun osalta

Pekka Savola

  Tutkimustuotos: Licenciate's thesis

  Abstrakti

  Tarkastelen työssäni Internet-yhteydentarjoajiin (operaattoreihin) kohdistettuja tekijänoikeudellisia estomääräyksiä erityisesti vertaisverkkopalvelun osalta sekä tekniseltä että oikeudelliselta kannalta. Tarkastelen erityisesti The Pirate Bay -palvelusta herääviä kysymyksiä. Esitän aluksi yleiskatsauksen muistakin kuin tekijänoikeudellisista säännöksistä ja tarkastelen laajaa ennakollisen ja jälkikäteisen puuttumisen keinojen kirjoa. Tarkastelen teknisiä estomenetelmiä ja estojen kierrettävyyttä ja tehokkuutta. Keskeisimpinä estotapoina esittelen IP-, DNS- ja URL-estot. URL-eston toteuttaminen kaksivaiheisena menetelmänä olisi järjestelmistä joustavin, mutta siihen liittyvät kustannukset ovat esteenä sen käyttöönotolle. DNS-estot eivät tarjoa IP-estoihin verrattuna lisäsuojaa ja katson, että nykyisin käytössä olevat yhdistetyt IP- ja DNS-estot voitaisiin korvata pelkillä IP-estoilla. Keskeyttämismääräyksen yleisiksi edellytyksiksi voidaan hahmottaa määräyksen peruste, kohtuullisuus eri osapuolille, kolmannen viestintämahdollisuuksien vaarantamisen kielto ja muut, erityisesti prosessuaaliset edellytykset. Vertaisverkkokontekstissa kyse on useiden eri tahojen yhteistoiminnasta ja tarkastelen perustetta aineiston jakajan, aineistoon linkin asettaneen käyttäjän ja linkkisivuston ylläpitäjän näkökulmasta. Kohtuullisuusedellytystä arvioidaan punnitsemalla oikeuksia eri tahojen näkökulmasta kussakin yksittäistapauksessa. Keskeyttämismääräys tulisi kohdistaa oikeaan loukkaajaan, sen antamisen edellytyksenä tulisi olla riittävä tehokkuus, vaihtoehtoiset toimenpiteet tulisi huomioida eivätkä toteuttamiskustannukset ja aiheutuvat muut haitat saisi olla liiallisia. Toisaalta oikeudenhaltijan näkökulmasta taloudellisten tappioiden määrä ja estomenetelmän oletettu tehokkuus siten, että tappiot olennaisesti vähentyisivät, edellyttäisivät määräyksen antamista. Kyseenalaistan erityisesti keskeyttämismääräysten tehokkuuden ja näin ollen kohtuullisuuden. Tehokkuuden jäädessä heikoksi määräyksille on vaikea keksiä kestävää oikeuttamisperustetta. Kärjistettynä käyttäjäpään välittäjiin kohdistuvat keskeyttämismääräykset ovat teatteria, joka käy kalliiksi kaikille osapuolille. Katsonkin, että ongelmaan tulisi pyrkiä vaikuttamaan muilla keinoin.
  AlkuperäiskieliSuomi
  PätevyysLisensiaatintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Kantola, Raimo, Vastuuprofessori
  • Bruun, Niklas, Vastuuprofessori, Ulkoinen henkilö
  • Oksanen, Ville, Ohjaaja
  Kustantaja
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG3 Lisensiaatintyö

  Tutkimusalat

  • Internet-operaattori
  • Keskeyttämismääräys
  • Tekijänoikeus
  • Verkkoesto
  • Vertaisverkkopalvelut
  • Birate Bay

  Siteeraa tätä