Vuorovaikutus ja havainnollistaminen sijaintitietoalgoritmien opetuksessa ja paikkatiedon analyysissä

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Väitöskirja käsittelee vuorovaikutteisten menetelmien ja havainnollistamisen käyttöä geografisen datan käsittelyssä. Väitöskirja koostuu kahdesta tutkimuksesta, joista ensimmäisen aihe on sijaintitietorakenteiden opetus, ja toisen aihe paikkatietoanalyysi. Ensimmäisen tutkimuksen aihe oli ohjelmistojen havainnollistamisen käyttö auttaa sijaintitietorakenteiden ja -algoritmien opetuksessa. Kysymystä tutkittiin tuottamalla TRAKLA2 oppimisympäristöön sijaintitietorakenteita käsittelevä laajennus. Ympäristön avulla opiskelijat saattoivat harjoitella algoritmien toimintaa simuloimalla algoritmin tietorakenteeseen tuottamia muutoksia. Ympäristöä käytettiin opetuksessa ja sen vaikutus opiskelijoiden oppimistuloksiin arvioitiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä käyttäen. Määrällisenä menetelmänä oli opiskelijoiden oppimisympäristössä saamien tulosten tilastollinen vertaaminen heidän tenttituloksiinsa; laadullisena menetelmänä olivat sisältöanalyysi ja puolistrukturoidut haastattelut. Tutkimuksen mukaan vuorovaikutteisista oppimisympäristöistä on hyötyä sijaintitietorakenteiden opetuksen tukena. Toisessa tutkimuksessa aiheena oli tutkivan havainnollistamisen käyttö paikan soveltuvuusanalyysin tekemiseen. Tutkimuksessa toteutettiin ja testattiin analyysityökalun prototyyppi. Prototyyppi sisälsi vuorovaikutteisten havainnollistamismenetelmien lisäksi yksinkertaisia laskennallisen analyysin työkaluja. Prototyyppiä käytettiin ajoneuvojen maastoliikkuvuuden tutkimiseen, käyttäen esimerkkiajoneuvona panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa. Tuloksia analysoitiin vertaamalla niitä puolustusvoimien olemassaolevaan maastoliikkuvuusmalliin, sekä käyttämällä asiantuntija-arvioita. Tutkimuksen mukaan tutkivan havainnollistamisen menetelmillä voidaan saada tuloksia, jotka ovat vertailukelpoisia perinteisen mallipohjaisen analyysin tuloksiin.
  Julkaisun otsikon käännösVuorovaikutus ja havainnollistaminen sijaintitietoalgoritmien opetuksessa ja paikkatiedon analyysissä
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Malmi, Lauri, Vastuuprofessori
  • Virrantaus, Kirsi-Kanerva, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4826-0
  Sähköinen ISBN978-952-60-4827-7
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • opetus
  • vuorovaikutus
  • tiedon havainnollistaminen
  • ohjelmistojen havainnollistaminen
  • paikkatieto
  • paikkatietoanalyysi

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Vuorovaikutus ja havainnollistaminen sijaintitietoalgoritmien opetuksessa ja paikkatiedon analyysissä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä