Liiketoimintamallien ja tietojohtamisen yhdistäminen

Otto Mäkelä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tieto ja tiedon jakaminen on yksi tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä yhä useammalle yritykselle. Liiketoiminnan kehittämisessä korostuu entistä enemmän tarve kehittää työkaluja, jotka auttavat asiantuntijoita tiedon jakamisessa. Suuren tietomäärän jakaminen ei kuitenkaan ole välttämättä tarkoituksenmukaista, mikäli tieto ei liity oleellisesti yrityksen arvonluontiin. Arvonluonti vastaavasti liittyy yrityksen liiketoimintamalliin, joka havainnollistaa, miten yritys luo arvoa. Tässä tutkimuksessa liiketoimintamallin käsitettä hyödynnettiin viitekehyksenä asiantuntijoiden näkemysten hahmottamisessa heidän edustamiensa yritysten liiketoimintalogiikoista ja niihin sisältyvistä tiedon jakamisen haasteista. Liiketoimintamalli oli rajaesine tutkijan ja asiantuntijoiden välillä, jolloin liiketoimintamalli toimi menetelmällisenä viitekehyksenä tutkimusaineiston keräämisessä. Tutkimuksen lähestymistapana oli tapaustutkimus neljässä erilaisessa palveluliiketoimintakontekstissa. Kaikissa tapauksissa empiirisen tutkimusaineiston keräämisessä sovellettiin liiketoimintamallin käsitettä ja tiedon jakamisen ulottuvuutta tutkimushaastatteluissa (n=48 asiantuntijaa). Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tapaus A koski teollisuusyritystä, joka pyrki muuttamaan tuotantokeskeistä arvolupaustaan palvelukeskeiseksi. Tapaus B:ssä tutkittiin palveluyritystä, joka pyrki kehittämään palveluliiketoimintaansa tietointensiiviseksi. Tapaus C koski kehittyvää palveluliiketoimintaa, jonka toimijat pyrkivät ymmärtämään toimialansa muutosta paremmin. Tapaus D:ssä tutkittiin kansainvälistyvää yritystä, jonka tavoitteena oli vakiinnuttaa moniulotteinen palveluliiketoimintamalli kansainväliselle kohdemarkkinalle. Tutkimus osoittaa, että on tärkeää hahmottaa, miten liiketoimintamalli käsitetään organisaation eri funktioissa, jotta tietojohtamista ja arvonluontia voitaisiin kehittää. Tutkimus luo uutta tieteellistä tietoa liiketoimintamallin käsitteestä tarkastelemalla sitä kehittyvästä tietoperusteisesta yritysnäkökulmasta keskittyen erityisesti tiedon jakamisen näkökulmaan. Tutkimus myötävaikuttaa myös tietojohtamisen alaan kuuluvaan rajaesinetutkimukseen tarkastelemalla rajaesineitä tuoreesta liiketoimintamallitutkimuksen näkökulmasta.
Julkaisun otsikon käännösLiiketoimintamallien ja tietojohtamisen yhdistäminen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvenpää, Eila, Vastuuprofessori
  • Smedlund, Anssi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6493-2
Sähköinen ISBN978-952-60-6494-9
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • liiketoimintamallit
  • tietojohtaminen
  • tiedonjakaminen
  • rajaesineet

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Liiketoimintamallien ja tietojohtamisen yhdistäminen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä