Integral equation methods for extreme-parameter materials and novel boundary conditions

Julkaisun otsikon käännös: Integraaliyhtälömenetelmät äärimmäisille materiaaleille ja uusille reunaehdoille

Johannes Markkanen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Väitöskirjan tavoitteena on kehittää tarkkoja ja tehokkaita numeerisia menetelmiä mallintamaan materiaalien sähkömagneettisia ominaisuuksia. Työssä tutkitaan materiaaleja, joiden sähkömagneettista vastetta kuvaavat parametrit permittiivisyys ja permeabiilisuus voivat olla voimakkaasti riippuvaisia kentän suunnasta tai saada äärimmäisiä arvoja. Lisäksi työssä tutkitaan erikoisia niin sanottuja DB ja D'B' reunaehtoja, jotka rajoittavat kenttien normaalikomponenttien tai niiden normaali derivaattojen käyttäytymistä. Väitöskirja voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kehitetään pintaintegraaliyhtälöihin perustuvia laskennallisia menetelmiä sähkömagneettisten sirontaongelmien ratkaisemiseksi kappaleista, joiden pinnalla DB reunaehto on voimassa. Menetelmässä DB reunaehto pakotetaan voimaan rajoittamalla tuntemattomien pintavirtatiheyksien käyttäytymistä kappaleen pinnalla. Lisäksi tutkitaan DB kappaleiden sähkömagneettisia sirontaominaisuuksia. Toisessa osassa tarkastellaan tilavuusintegraaliyhtälömenetelmien ominaisuuksia. Erityisesti perehdytään diskretoitujen yhtälöiden tarkkuuteen ja stabiilisuuteen kun materiaaliparametrit lähestyvät äärimmäisiä arvoja. Työssä näytetään että tilavuusvirtoihin perustuva formulaatio käyttäytyy paremmin kuin tavanomaiset formulaatiot kun materiaaliparametrit ovat voimakkaasti epäsotrooppisia. Lopuksi väitöskirja käsittelee DB ja D'B' reunaehtojen realisointia sähkömagneettisten materiaaliparametrien avulla. Realisaatiot vaativat voimakkaasti epäisotrooppisia materiaaleja, joiden laskennalliseen mallintamiseen käytetään toisessa osassa kehitettyä menetelmää.
  Julkaisun otsikon käännösIntegraaliyhtälömenetelmät äärimmäisille materiaaleille ja uusille reunaehdoille
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Sihvola, Ari, Vastuuprofessori
  • Ylä-Oijala, Pasi, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5242-7
  Sähköinen ISBN978-952-60-5243-4
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • integraaliyhtälömenetelmät
  • momenttimenetelmä
  • DB reunaehto
  • D'B' reunaehto
  • anisotropia
  • äärimmäiset materiaalit

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Integraaliyhtälömenetelmät äärimmäisille materiaaleille ja uusille reunaehdoille'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä