Suomen tuotannon ja kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten panos-tuotos analyysi

Tuomas J. Mattila

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Nykyinen tuotannon ja kulutuksen järjestelmä on globaali ja monimutkainen. Suomessa kulutettujen tuotteiden hankintaketjut ulottuvat eri mantereille, aiheuttaen vaikutuksia esimerkiksi Etelä-Amerikan ja Kaakkois-Aasian maankäytölle. Panos-tuotos analyysi kehitettiin alun perin yksittäisen valtion talouden tuotannon rakenteiden tarkasteluun, mutta sitä on viime aikoina laajennettu käsittämään useampia alueita ja myös ympäristövaikutuksia. Nykyaikaiset ympäristölaajennetut panos-tuotos mallit (environmentally extended input-output, EEIO) kytkevät toisiinsa kulutuksen, tuotannon ja ympäristövaikutukset läpinäkyväksi mallikehikoksi, jolloin tätä kokonaisuutta voidaan analysoida systemaattisesti. Eri taloudellisten toimintojen suoria ja epäsuoria vaikutuksia voidaan tarkastella samalla läpinäkyvällä kehikolla. Viime aikoina ympäristölaajennettuja panos-tuotosmalleja on kytketty elinkaariarvioinnin vaikutusarviointimenetelmiin (life cycle assessment, LCA). Aikaansaaduilla teollisen ekologian malleilla on tarkasteltu laajasti vaikutuksia erilaisiin ympäristövaikutuksiin. Yleensä tarkastelu on kuitenkin rajoittunut erilaisiin jalanjälkilaskelmiin (hiili-, vesi- ja ekologinen jalanjälki). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa näkökulmaa kattamaan myös harvemmin tutkittuja, mutta tärkeiksi koettuja vaikutuksia, kuten biodiversiteettivahingot, maankäyttö ja haitallisten aineiden vaikutukset. Työssä kytkettiin vaikutusarviointimalleja panos-tuotos malliin ja tulosten avulla purettiin kunkin vaikutusluokan kannalta keskeisimmät taloudelliset prosessit ja tuoteketjut. Näitä keskeisiksi tunnistettuja tekijöitä voidaan hyödyntää, kun haetaan systeemitason keinoja ympäristön ja talouden kehityksen ohjaamiseksi.
Julkaisun otsikon käännösSuomen tuotannon ja kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten panos-tuotos analyysi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämäläinen, Raimo, Vastuuprofessori
  • Seppälä, Jyri, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5279-3
Sähköinen ISBN978-952-60-5280-9
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • panos-tuotos analyysi
  • ekologinen jalanjälki
  • ympäristötaloustiede
  • elinkaariarviointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Suomen tuotannon ja kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten panos-tuotos analyysi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä