Innovative entrepreneurial processes in the low-income context

Julkaisun otsikon käännös: Innovatiiviset yrittäjyysprosessit vähävaraisissa olosuhteissa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Köyhyys on maailmanlaajuinen ongelma joka on eriasteisena läsnä kaikissa yhteiskunnissa. Se on kuitenkin vakavinta Afrikan ja Aasian maissa, joissa ihmisillä on vaikeuksia tyydyttää perustarpeitaan ja puutteellinen perusinfrastruktuuri vaikuttaa ihmisten elämään tuloista riippumatta. Tämä väitöskirja keskittyy kehittyvien talouksien köyhyyteen ja siihen luotuihin ratkaisuihin. Tarkemmin, väitöskirja tutkii ulkomaisten yritysten yrittäjyys- ja innovaatioprosesseja luodessaan ratkaisuja kehittyvien maiden köyhille, mutta myös yrittäjyyttä köyhien keskuudessa Intiassa. Vaikka jokainen yrittäjä kamppailee resurssipulan kanssa, köyhät yrittäjät toimivat sen lisäksi vielä kapeiden institutionaalisten rajojen sisällä. Nämä rajat johtuvat taloudellisista rajoituksista, suppeasta sosiaalisesta pääomasta, puutteellisista taidoista ja kapeista kulttuurisista normeista. Lisäksi, köyhät yrittäjät tekevät rutiininomaista työtä, matkivat muita ja ryhtyvät yrittäjiksi olosuhteiden pakosta. Kuitenkin tämä väitöskirja käsittelee ruohojuuritason yrittäjiä innovatiivisina toimijoina jotka kehittävät, kaupallistavat ja skaalaavat innovaatioita. Lisäksi väitöskirja käsittelee ulkomaisia yrityksiä, joille markkina ja loppukäyttäjän haasteet voivat olla vieraita, mutta jotka kuitenkin kehittävät ratkaisuja köyhyysolosuhteisiin. Miten erilaiset toimijat vaikuttavat köyhyyden vähenemiseen on tärkeää ymmärtää, ja tämä väitöskirja lisää meidän ymmärrystä köyhyydestä ja yrittäjyydestä. Väitöskirjan kolme esseetä käsittelevät köyhyyttä ja yrittäjyyttä eri näkökohdista. Ensimmäinen essee keskittyy ruohojuuritason yrittäjiin ja näiden innovatiivisten yrittäjien skaalautumisprosessiin. Toinen essee tutkii organisaatioita, jotka tukevat ruohojuuritason innovoijia ja yrittäjiä heidän ponnistuksissaan. Kolmas essee tarkastelee yrityksiä jotka toimivat kehittyneistä maista käsin mutta luovat ratkaisuja käyttäjille jotka sijaitsevat kehittyvien talouksien maissa. Tässä on kiinnostavaa ymmärtää sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen yli meneviä innovaatioprosesseja. Väitöskirja näyttää innovatiivisten köyhien yrittäjien roolin kun luodaan ratkaisuja jotka ovat merkityksellisiä köyhyysolosuhteissa eläville ihmisille. Nämä yrittäjät ovat myös tärkeitä luomaan työpaikkoja yhteisöjensä jäsenille. Tutkimus näyttää myös käytännön haasteisiin liittyvän kohdennetun tuen tärkeyden, jotta ruohojuuritason yrittäjät voivat realisoida yrittäjyyspotentiaalin. Olosuhteet, joissa yrittäjyys voi olla toimiva ratkaisu köyhyyteen, ovat innovatiivinen liikeidea, pääsy relevantin tuen äärelle sekä yrittäjyyttä tukeva institutionaalinen ympäristö. Instituutiotason kysymykset kuten koulutus ja terveydenhuolto, vaikuttavat köyhyyden olosuhteisiin, mutta myös köyhien yrittäjien käsillä oleviin mahdollisuuksiin. Näin ollen, tätä ei pitäisi unohtaa yrittäjyyden tutkimuksessa. Kun innovatiiviset ratkaisut tulevat ulkomailta, ulkomaista toimijaa auttaa kun on paikallisia sitoumuksia ja läsnäoloa.
Julkaisun otsikon käännösInnovatiiviset yrittäjyysprosessit vähävaraisissa olosuhteissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Halme, Minna, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3880-3
Sähköinen ISBN978-952-60-3881-0
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • köyhyyden vähentäminen
  • yrittäjyys
  • innovaatios
  • Intia
  • kehittyvät markkinat

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Innovatiiviset yrittäjyysprosessit vähävaraisissa olosuhteissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä