Innovating by “making do with what is at hand”: Creating opportunities in low-income markets

Julkaisun otsikon käännös: Innovoida ”käsillä olevilla resursseilla”: Liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen vähävaraisilla markkinoilla

Paula Linna

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirjatyö tarkastelee kuinka yrittäjät innovoivat resurssiniukoilla "Base of the Pyramid" (BOP)-markkinoilla. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: Kuinka resurssiniukkuus ilmenee innovoidessa BOP-markkinoilla ja kuinka innovoijat luovat kehittävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia resurssiniukoissa ympäristöissä. Teoreettinen keskustelu pohjautuu käsitteisiin bricolage, yrittäjyyden 'creation theory' ja resurssiniukat innovaatiot. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja johdannosta, joka kokoaa artikkelien tulokset yhteen. Tutkimus pohjautuu laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja jokaisessa neljässä artikkelissa on oma empiirinen aineistonsa, jossa tutkimusilmiötä lähestytään hieman eri näkökulmista. Ensimmäinen paperi (artikkeli A, kirjoitettu yhdessä Minna Halmeen ja Sara Lindemanin kanssa) keskittyy analysoimaan dynamiikkaa innovoijien ja yritysten rakenteiden välillä kahdessa eri monikansallisessa yrityksessä. Toinen paperi (artikkeli B) tarkastelee kuinka kuusi mobiilialalla toimivaa kenialaista yritystä kehittää innovaatioita BOP-markkinoille. Kolmas paperi (artikkeli C) selvittää kuinka kaksi kenialaista pienyrittäjää soveltaa bricolage-tyyppistä toimintatapaa innovoidessaan. Neljäs paperi (artikkeli D) fokusoituu tarkastelemaan kuinka osallistavaa liiketoimintaa on luotu yhdessä paikallisen yhteisön kanssa. Tutkimus osoittaa, että innovointi resurssiniukoissa olosuhteissa voi olla ratkaisujen kehittämistä päivittäisiin haasteisiin hyödyntäen "käsillä olevia resursseja". Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että innovoijat eivät välttämättä pyri luomaan sofistikoituja ratkaisuja, vaan enemmänkin "tarpeeksi hyviä" ratkaisuja. Oleellista on luoda innovaatioita, jotka ovat kustannustehokkaita, helppoja käyttää ja hyödyntävät paikallisia resursseja. Lisäksi, tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että liiketoiminnan kehittäminen BOP markkinoilla on täynnä epävarmuuksia, joiden takia innovointiprosessia voidaan luonnehtia riskipitoiseksi ja ennalta arvaamattomaksi. Kehittyvien maiden resurssiniukoissa ympäristöissä toimiminen ei välttämättä tarkoita ainoastaan uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämistä, vaan ylipäätänsä kokonaan uusien markkinoiden luomisesta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.
Julkaisun otsikon käännösInnovoida ”käsillä olevilla resursseilla”: Liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen vähävaraisilla markkinoilla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Halme, Minna, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7386-6
Sähköinen ISBN978-952-60-7385-9
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • BOP
  • osallistava liiketoiminta
  • resurssiniukkuympäristö
  • resurssiniukat innovaatiot

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Innovoida ”käsillä olevilla resursseilla”: Liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen vähävaraisilla markkinoilla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä