Täydennysrakentaminen kasvavilla kaupunkialueilla: kokemuksia suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä ja asukasosakkaiden näkökulmia

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kaupungistuminen sekä kestävän kaupunkikehityksen vaatimukset vahvistavattäydennysrakentamisen merkitystä monilla kasvavilla kaupunkiseuduilla maailmanlaajuisesti.Potentiaalisista hyödyistä huolimatta täydennysrakentamisella on useita sääntelyllisiä,taloudellisia, poliittisia sekä sosiaalisia esteitä. Lisäksi erilaiset kerrostalojen omistusasumisenmuodot vaikeuttavat täydennysrakentamista useilla kaupunkialueilla, jossa täydennysrakentamiseen vaaditaan omistajien yhteistä päätöksentekoa. Tämän väitöskirjan tavoite on tuottaa tietoa täydennysrakentamisen mahdollisuuksista asuntoosakeyhtiön tontilla. Tutkimus on rajattu uuden tai uusien kerrostalojen rakentamiseen taloyhtiön tontilla. Tutkimus tarkastelee tekijöitä, jotka tukevat ja edistävät prosessia taloyhtiön sisällä, sekä yhteisen päätöksenteon vaikutuksia täydennysrakentamismahdollisuuksiin. Tutkimuksen pääpaino on yhteisessä päätöksenteossa. Tutkimuksessa hyödynnetään monimenetelmällistä lähestymistapaa. Empiirinen tutkimus käsittää monitapaustutkimuksen, puolistrukturoitujen teemahaastattelujen laadullisen sisällönanalyysin ja kyselyn. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme prosessia tukevaa päätekijää: 1) julkisen sektorin ja sen harjoittaman politiikan rooli, 2) tarve käyttää ammattimaista apua ja neuvontaa täydennysrakentamisprosessin aikana sekä 3) tarvittavat edellytykset yhteiselle päätöksenteolle. Yhteisen päätöksenteon edellytyksiin liittyvät tulokset osoittavat, että täydennysrakentamisen koetut haitat jakautuvat epätasaisesti osakkaiden kesken johtuen erityisesti täydennysrakentamisen sijoittumisesta tontilla ja sen seurauksista, kuten maisemamenetyksestä tiettyjen asuntojen ikkunanäkymien osalta. Tämä haaste tulee huomioida erityisesti kyseisten asuntojen mahdollisen arvonlaskun osalta. Myös osakkaiden ei-rahallisten näkökantojen syvempi ymmärtäminen tältä osin saattaisi tukea täydennysrakentamisprosessia. Lisäksi on tarve luoda mekanismeja, jotka mahdollistaisivat täydennysrakentamisen koettujen haittojen epätasaisen jakautumisen tasapainottamisen osakkaiden kesken. Toiseksi vaikutukset koskevat yhteisen päätöksentekoprosessin käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka ovat usein epämuodollisia, mutta vaikuttavat prosessiin. Prosessin käytäntöjä tulee kehittää mahdollistaen myös osakkaiden paremman osallistumisen prosessiin. Tämä työ edistää tieteellistä tutkimusta täydennysrakentamiseen sekä kiinteistön omistusrakenteen vaikutuksista tiivistämisen liittyen. Tutkimus tuottaa empiirisiä tuloksia institutionaalisesta ympäristöstä, joka on saanut vähemmän huomiota tutkimuskirjallisuudessa. Lisäksi tutkimus tuo esille asukasosakkaiden sekä yhteistä päätöksentekoa johtavien henkilöiden näkökulman. Akateemisen panoksensa lisäksi tutkimus ehdottaa useita käytännön päätelmiä hyödynnettäväksi Suomessa.
Julkaisun otsikon käännösTäydennysrakentaminen kasvavilla kaupunkialueilla: kokemuksia suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä ja asukasosakkaiden näkökulmia
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Viitanen, Kauko, Vastuuprofessori
  • Falkenbach, Heidi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8898-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8899-0
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • täydennysrakentaminen
  • asunto-osakeyhtiö
  • yhteinen päätöksenteko
  • asukasosakkaat

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Täydennysrakentaminen kasvavilla kaupunkialueilla: kokemuksia suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä ja asukasosakkaiden näkökulmia'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä