Toimialan muutos teknologisen innovaation johdosta - tapaus ruoan verkkokaupan kehityksestä Englannissa

Arhi Kivilahti

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Teknologiset innovaatiot voivat saada aikaan merkittäviä muutoksia olemassa olevilla toimialoilla. Useat tutkimukset ovat todenneet, että perinteiset yritykset eivät kykene vastaamaan muutosprosessiin. Uudet, usein pienet, yritykset sen sijaan kykenevät kehystämään innovaatioita eri tavalla, saaden näin kilpailuetua. Viimeaikainen tutkimus on kyseenalaistanut tätä näkemystä. Näin ollen on tärkeää luoda uutta ymmärrystä siitä miten teknologiset innovaatiot vaikuttavat yhtäältä toimialoihin sekä toisaalta yritysten liiketoimintamalleihin. Tämän tutkimuksen päätavoite on tutkia toimialan muutoksen ajureita sekä eri vaiheita. Muutosprosessiin liittyy usein takaiskuja, virheitä sekä hypen ja pettymyksen sykli. Perinteinen innovaatiotutkimus on puolestaan korostanut kuinka uudet yritykset ovat pystyneet innovaatioiden johdosta syrjäyttämään perinteisiä yrityksiä. Siksi tutkimuksen toinen tavoite on kriittisesti analysoida perinteisten ja uusien yritysten välistä dynamiikkaa. Ruoan verkkokaupan kehitys Englannissa on toimialan muutoksen näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen tapaus tutkittavaksi. Ruokakaupan muutos internetin kehityksen myötä, jota tässä tutkimuksessa tutkitaan, alkaa 1990-luvun puolivälistä ja jatkuu aina viime aikaisiin tapahtumiin vuonna 2011. Tutkimus pohjautuu kattavaan analyysiin alan lehtiarkistoista sekä lukuisiin haastatteluihin alan asiantuntijoiden kanssa. Monilla toimialoilla, mukaan lukien tietyt kaupan alat, internetin kehitys on aikaansaanut voimakkaan muutoksen. Ruokakaupan osalta internetin vaikutus on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi, edustaen noin 10 % liikevaihdosta. Hidas kasvu on ollut omiaan heikentämään uusien toimijoiden mahdollisuuksia haastaa perinteisiä yrityksiä. Lisäksi vuosituhannen vaihteen IT-kupla vaikutti myös ruokakauppaan aikaansaaden kiivaan keskustelun oikeasta liiketoimintamallista ruoan verkkokaupan toteutuksen osalta. Olemassa olevien kyvykkyyksien ja toimintojen hyödyntäminen yhdessä markkinan hitaan kasvun kanssa ovat mahdollistaneet vähittäisen kehittämisen lähestymistavan menetyksen, jota perinteinen toimija on käyttänyt. Ruoan verkkokauppa kasvaa voimakkaasti ja se nähdään merkittävänä kanavana tulevaisuuden ruokakaupassa. Nähtäväksi jää kuinka voimakkaasti verkkokaupan kehitys tulee vaikuttamaan fyysisen kaupan sijoittumiseen sekä konseptien kehittymiseen.
  Julkaisun otsikon käännösToimialan muutos teknologisen innovaation johdosta - tapaus ruoan verkkokaupan kehityksestä Englannissa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Viitanen, Kauko, Vastuuprofessori
  • Skippari, Mika, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5257-1
  Sähköinen ISBN978-952-60-5258-8
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Tutkimusalat

  • kaupan ala
  • kiinteistöt
  • innovaatiot
  • toimialan synty

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Toimialan muutos teknologisen innovaation johdosta - tapaus ruoan verkkokaupan kehityksestä Englannissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä