Indoor climate with personalized and centralized room systems

Julkaisun otsikon käännös: Sisäilmasto henkilökohtaisilla ja keskitetyillä huonejärjestelmillä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Sisäilmastolla on merkittävä vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvän sisäilmaston ylläpitäminen edellyttää uusia ilmanvaihtoratkaisuja, joilla on mahdollista taata erinomaiset olosuhteet energiatehokkaasti. Nykyiseen suunnittelukäytäntöön tarvitaan paradigman muutos, jolloin keskimääräisten sisäympäristöstä siirrytään paikalliseen sisäympäristön hallintaan, joka mahdollistaa erilaiset yksilöllisten olosuhteiden toteuttamisen. Näin ollen on tarpeen ottaa käyttöön edistyneempiä järjestelmiä, joissa käyttäjät voivat vaikuttaa omaan paikalliseen mikroympäristöönsä. Tämän kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia konvektiivisten sekä yhdistettyjen konvektiivisten ja säteilevien jäähdytysjärjestelmien toimintaa henkilökohtaisella ohjauksella. Sisäilmasto arvioitiin analysoimalla lämpöviihtyvyyttä ja sisäilman laatua simuloidussa laboratorio-olosuhteissa fysikaalisilla mittauksilla ja koehenkilötesteillä. Tässä työssä tutkittiin erilaisia ilmanjakotapoja. Tutkittu puhalluskattoratkaisu sekoittaa huonetilan tehokkaasti ja toimii kuten täysin sekoittava ilmanjakotapa. Puhalluskattoratkaisulla lämpökuorman suuruudella, sijainnilla ja sen tyypillä on merkittävä vaikutus ilmanjakoon huonetilassa ja lämpömukavuuteen. Tällä järjestelmällä henkilön liikkuminen vähensi pystysuoraa lämpötilakerrostumaa ja loi erilaisen mikroilmaston lähellä työpisteitä kuin lähellä aluetta, jossa henkilö liikkui. Paikallinen konvektio- ja säteilyjäähdytysjärjestelmien yhdistelmä loi alhaisemman ilman lämpötilan, korkeamman ilmanvaihdon tehokkuuden ja pienemmän vetoriskin työympäristön lähellä olevassa mikroympäristössä kuin täysin sekoittava puhalluskattojärjestelmä. Henkilökohtaisilla mikroilmastoratkaisuilla voidaan puhaltaa ulkoilmaa suoraan hengitysvyöhykkeelle. Työpisteiden yläpuolelle asennetulla säteilypanelilla voidaan kattaa tarvittava jäähdytystehon tarve. Näin voidaan samanaikaisesti ylläpitää hyvä ilmanlaatu ja paikallinen lämpöviihtyvyys lähellä työpistettä. Lisäksi paikallisen ilmavirran henkilökohtaisen ohjauksen avulla voidaan ylläpitää koettu ilmanlaatu ja lämpöviihtyvyys hyväksyttävällä tasolla eri aktiivisuustasoilla. Erityisesti koehenkilöt pitivät hengitysvyöhykkeen lähelle asennetusta tuloilmalaitteesta. Tämä tutkimus osoittaa, että eri henkilöiden tavoiteolosuhteilla on huomattavia eroja, joka korostaa henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta, kun halutaan taata kaikille työntekijöille viihtyisät olosuhteet.
Julkaisun otsikon käännösSisäilmasto henkilökohtaisilla ja keskitetyillä huonejärjestelmillä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kosonen, Risto, Vastuuprofessori
  • Melikov, Arsen, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0348-9
Sähköinen ISBN978-952-64-0349-6
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • sisäilmasto
  • dynaaminen kunto
  • henkilökohtainen järjestelmä
  • ihmisen vaste
  • konvektiivinen ja säteilevä jäähdytys
  • keskitetyt huonejärjestelmät

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Sisäilmasto henkilökohtaisilla ja keskitetyillä huonejärjestelmillä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä