Increasing Flexibility by Environment Scanning of the Early Signs of Change in the Complex Environment

Julkaisun otsikon käännös: Heikkojen signaalien seuranta joustavuuden lisäämiskeinona kompleksissa toimintaympäristössä

Leena Ilmola-Sheppard

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Lisääntyvä syklisyys ja nopeat volyymivaihtelut nousevat globaalin toimintaympäristön tyypillisiksi piirteiksi lähes kaikilla toimialoilla vuosisadan loppuun mennessä. Ilmaston muutos johtaa säiden ääri-ilmiöiden lisääntymiseen ja poliittisen ilmapiirin muutokset nekin lisäävät epävarmuutta. Monimutkaiset keskinäiset riippuvuudet leimaavat maailmantalouden kehitystä. Perinteinen strateginen suunnittelu ja ennakointi käyttävät erilaisia keinoja epävarmuuden hallintaan, mutta tässä haastavassa ympäristössä organisaatioiden on kehitettävä ja otettava käyttöön uusia menetelmiä, jotka lisäävät organisaatioiden muutosjoustavuutta ja reagointinopeutta. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan toimintaympäristön seuranta- ja tiedonhankintaprosessia yhtenä mahdollisena keinona organisaation muutosvalmiuden kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda teoriaan perustuva rakenne, joka auttaa ymmärtämään toimintaympäristön seurannassa käytettyjen menetelmien suodatinominaisuuksia ja niiden vaikutusta lopputulokseen. Tutkimusmenetelma on tapaustutkimus, jonka tuottaman tiedon avulla luodaan oletus konstruktion tietosuodatinten toiminnasta. Neljässä tapaustutkimuksessa analysoitiin erilaisia strategiseen suunnitteluun tietoa tuottavia seurantamenetelmiä, joissa käytettiin erilaisia suodatinasetuksia. Tehty tutkimus lisää sekä teoreettista että käytännön tietoa, joka auttaa johtamaan toiminta-ympäristön seurantaa ja ennakoivaa strategiaprosessia kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimus kehitti olemassaolevia suodatinteorioita eteenpäin niin, että syntynyt laajennettu suodatinteoria soveltuu aiempia paremmin kompleksisen toimintaympäristän vaatimusten mukaiseen varhaisten muutosten seurantaan ja strategiseen suunnitteluun. Toiseksi tutkimus esitti teoriaan pohjautuvan käytännöllisen suodatinkonstruktion, joka on helposti muunneltavissa kulloisenkin strategiaprosessin tarpeiden mukaisesti.
Julkaisun otsikon käännösHeikkojen signaalien seuranta joustavuuden lisäämiskeinona kompleksissa toimintaympäristössä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
  • Kuusi, Osmo, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5666-1
Sähköinen ISBN978-952-60-5667-8
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • heikkojen signaalien kartoittaminen
  • yritysstrategia
  • kompleksiuus
  • joustavuus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Heikkojen signaalien seuranta joustavuuden lisäämiskeinona kompleksissa toimintaympäristössä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä