Malliperusteisen ongelmanratkaisun käytänteiden parantaminen systeemisen käyttäytymisnäkökulman avulla

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Malliperusteisessa ongelmanratkaisussa keskeisiä tekijöitä ovat osallistujien toiminta ja heidän seuraamansa prosessit. Aiemmassa kirjallisuudessa on käsitelty prosesseihin liittyviä käytänteitä ja ihmisten käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä kuten kognitiivisia vinoumia. Näiden vuorovaikutukseen ei kuitenkaan ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Tässä väitöskirjassa esitellään polkuriippuvuuden käsite malliperusteisen ongelmanratkaisun ja monitavoitteisen päätösanalyysin kentille. Tämä käsite luo systeemisen näkökulman, joka auttaa hahmottamaan kognitiivisten vinoumien ja muiden käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden kokonaisvaikutusta. Polku muodostuu ongelmanratkaisuprosessin vaiheiden tai askelten ketjusta. Vaihtoehtoisia polkuja on yleensä tarjolla, ja polun valinnalla on merkitystä. Mallinnusprojektissa voidaan päätyä eri poluille riippuen muun muassa osallistujien toiminnasta, ongelmanratkaisuympäristöstä, seuratuista prosesseista ja käytetyistä mallinnustekniikoista. Ajatus polusta nostaa esiin dynaamisia ilmiöitä. Tässä työssä pohditaan projektin alussa tehtävien valintojen merkitystä, ihmisen toiminnan vaikutusten kasautumista ja polun vaihtamisen vaikeutta. Käytännössä polkunäkökulma voi tukea malliperusteista ongelmanratkaisua hyödyntävien projektien hallintaa. Tässä väitöskirjassa esitetään tarkistuslista, joka auttaa polun hahmottamisessa ja polkuun vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa. Lisäksi tässä väitöskirjassa kuvataan tapoja vähentää kehnolle polulle jumiutumisen riskiä. Päätösanalyysissä polkunäkökulma auttaa lieventämään kognitiivisten vinoumien vaikutusta. Vinoumat ovat ongelma erityisesti, jos niiden vaikutukset kasaantuvat. Tässä väitöskirjassa näytetään, että joskus on mahdollista löytää polkuja, joita pitkin kuljettaessa eri vaiheissa syntyvien vinoumien vaikutukset kumoavat toisensa. Yleisesti ottaen tulisi välttää polkuja, joilla vinoumien vaikutukset kasaantuvat joidenkin päätösvaihtoehtojen eduksi. Tässä työssä esitellään uusia tekniikoita vinoumien vaikutusten lieventämiseksi. Nämä osoitetaan toimiviksi eräässä päätösanalyysiprosessissa. Portfoliopäätösanalyysi on toinen tässä väitöskirjassa käsiteltävä systeeminen näkökulma. Ympäristöä koskevassa päätöksenteossa on usein haasteena muodostaa sopiva toimenpidekokonaisuus, eli portfolio. Perinteistä monitavoitemenetelmää sovellettaessa asiantuntijat luovat vaihtoehtoisia portfolioita ilman portfoliomallien apua. Tässä on riskinä, että ajattelun vinoumat ja polkuriippuvuus muodostuvat ongelmaksi. Tässä väitöskirjassa esitetään kuinka portfoliopäätösanalyysi voi auttaa välttämään nämä riskit, ja kuvataan vaihtoehtoisia tapoja mallintaa portfoliopäätöksiä. Portfoliopäätösanalyysin soveltamisen vaiheista luodaan viitekehys ympäristökysymyksiin erikoistuneiden mallintajien tueksi.
Julkaisun otsikon käännösMalliperusteisen ongelmanratkaisun käytänteiden parantaminen systeemisen käyttäytymisnäkökulman avulla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Hämäläinen, Raimo, Vastuuprofessori
 • Virtanen, Kai, Vastuuprofessori
 • Hämäläinen, Raimo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7774-1
Sähköinen ISBN978-952-60-7775-8
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • käyttäytymistutkimuksellinen operaatioanalyysi
 • monikriteerinen päätöksenteko
 • ympäristömallinnus
 • portfoliopäätöksenteko
 • polkuriippuvuus
 • systeeminäkökulma
 • kognitiiviset vinoumat
 • vinoumien lieventäminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Malliperusteisen ongelmanratkaisun käytänteiden parantaminen systeemisen käyttäytymisnäkökulman avulla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä