Improving perceived indoor conditions using building information models and field data

Julkaisun otsikon käännös: Havaittujen sisäolosuhteiden parantaminen rakennuksen tietomallien ja kenttätietojen avulla

Esa Halmetoja

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kiinteistöjohtaminen (FM) tunnetaan nopeasti kehittyvänä liiketoiminta-alueena. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana digitalisaatio on yleistynyt ja Big data on otettu käyttöön, mutta FM:n olennaiset prosessit ovat kuitenkin edelleen heikosti digitalisoituja. Sama koskee kiinteistöjen ylläpitoa ja käyttöä (FMO). Kiinteistöalan liiketoimintamallit ovat vanhanaikaisia ja tukevat heikosti avoimen datan hyödyntämistä. Sisäolosuhteet ovat yksi rakennetun ympäristön tärkeimmistä kysymyksistä. Sisätilojen olosuhdeindikaattoreista olennaisin on sisäilman laatu (IAQ), jonka ongelmat ovat viime vuosina nousseet kansalliseksi haasteeksi Suomessa. Sisäolosuhdeongelmia on vaikea hallita perinteisellä ylläpitoprosessilla. Koettuja sisäolosuhteita on myös vaikea todentaa ilman tiheää anturiverkkoa eikä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä voida toteuttaa ilman kenttätietoja. Tämä tutkimus esittelee uuden tavan kerätä, tallentaa, analysoida ja hyödyntää dataa koettujen sisäolosuhteiden parantamiseksi. Tällä hetkellä rakennusten tietomalleja (BIM) käytetään laajasti suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta ei juurikaan rakentamisen jälkeisessä toiminnassa. Tässä tutkimuksessa määritellään menetelmä tietomallien ottamiseksi rakentamisen jälkeiseen käyttöön. Lisäksi kuvataan tietomallipohjainen konseptiarkkitehtuuri kenttädatan keräämistä, yhdistämistä, analysointia, jakamista ja visualisointia varten. Tämä olosuhdemalliksi (CDM) kutsuttu ratkaisu nopeuttaa kiinteistöpalveluita, parantaa niiden laatua ja mahdollistaa täysin uusien palveluiden tarjoamisen. Olosuhdemalli myös uudistaa kiinteistöjen ylläpidon ja käytön toimintamalleja ja parantaa sisäolosuhteiden hallintaa. Olosuhdemalli synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja tuottaa uutta lisäarvoa omistajille, käyttäjille ja kiinteistöpalveluyrityksille. Tutkimuksen teoreettinen osuus perustuu kirjallisuuskatsaukseen. Ihmisen ja koneen vuorovaikutusta (HMI) ja ihmisen ja rakennuksen vuorovaikutusta (HBI) sekä kenttätietojen saatavuutta, tyyppejä ja lähteitä tutkittiin alan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen empiirisessä osassa tehtiin haastatteluja, verkkokyselyitä, heuristisia arviointeja sekä lähtöaineiston analysointia. Olosuhdemallin kuvaus muodostettiin Grounded theory (GT) menetelmällä vertailevaa analyysiä soveltamalla. Tutkimuksen tärkein havainto on, että uusi BIM:n ja kenttädatan yhdistelmä mahdollistaa kokonaan uuden ajattelutavan kiinteistöjen ylläpitotoiminnalle. Toiminta muuttuu tilaajan johtamasta yksityiskohtaisesta tehtävänasettelusta tietopohjaiseksi toiminnaksi, jossa tärkein tekijä on palvelun laatu. Uudessa toimintamallissa palveluntarjoaja saa kaiken mahdollisen tiedon rakennuksen omistajalta yhteisen alustan kautta. Vastaavasti palveluntarjoajan odotetaan tarjoavan korkealaatuista palvelua tilaajille ja käyttäjille.
Julkaisun otsikon käännösHavaittujen sisäolosuhteiden parantaminen rakennuksen tietomallien ja kenttätietojen avulla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Salonen, Heidi, Vastuuprofessori
  • Ihasalo, Heikki, Ohjaaja
  • Främling, Kary, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3933-6
Sähköinen ISBN978-952-60-3934-3
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • tietomalli
  • olosuhdemalli
  • kiinteistöjen ylläpito ja käyttö
  • kenttädata

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Havaittujen sisäolosuhteiden parantaminen rakennuksen tietomallien ja kenttätietojen avulla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä