Implementation of RFID Tracking across the Entire Supply Chain

Julkaisun otsikon käännös: Toimitusketjun laajuisen RFID-seurannan käyttöönotto

Ville Hinkka

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Radiotaajuuksiin eli RFID-teknologiaan perustuvan seurannan käyttöä on ehdotettu tehostamaan nykyisiä yhä monimutkaisempia ja maantieteellisesti hajaantuneempien toimitusketjujen hallintaa jo viimeiset 10 vuotta. Vaikka RFID-teknologian käyttö yksittäisten toimitusketjun toimintojen sujuvoittamisessa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, laajemmat usean toimitusketjun osapuolen ja heidän toimintonsa yhdistävät järjestelmät ovat kuitenkin edelleen harvinaisia. Tämän väitöskirjan tavoite on kolmiosainen. Ensinnäkin se pyrkii tutkimaan yritysten liiketoiminnan ympäristöä määritelläkseen yritysten seurantasovellusten käyttötarvetta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Toiseksi väitöskirjassa esitellään keinot määritellä sopivin seurantajärjestelmän kattavuus tietyssä toimitusketjussa ja kolmanneksi väitöskirjassa esitetään kolme eri mekanismia toimitusketjun laajuisen RFIDseurantajärjestelmän käyttöönottamiseksi. Väitöskirjan materiaali on kerätty kuudesta eri tapaustutkimuksesta, joissa kussakin analysoidaan RFID-seurantajärjestelmän käyttöönottoa tietyssä tilaus-toimitusverkostossa. Analyysi keskittyi eri toimitusketjujen osapuolien RFID-seurantajärjestelmän käyttöönottamiseen liittyviin vaikuttimiin, jotta olisi mahdollista yhtenäistää eri osapuolien näkemykset ja tavoitteet. Tämän monimutkaisen ja muuttuvan ilmiön tutkimusmenetelmänä on käytetty yhdistelmätutkimusta, jossa kvantitatiivinen analyysi on yhdistetty moniin laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että parempi seuranta auttaisi yrityksiä kehittämään toimitusketjunsa hallintaa vastaamaan paremmin heidän liiketoimintaympäristönsä muuttuvia vaatimuksia. Toimitusketjun hallinnan käsitteitä viivästyttäminen ja aikaistaminen on käytetty vertaamaan valintoja toimitusketjun laajuisen järjestelmän käyttöönoton vaatimien resurssien ja laajan seurannan tuomien hyötyjen välillä. Lopuksi väitöskirjassa ehdotetaan kolmea eri mekanismia toimitusketjun laajuisen RFID-seurannan toteuttamiseksi: ”Vähittäiskaupan aloite”, ”tukkuliikkeen aloite” ja ”logistiikan palveluntarjoajan toteuttama seurantapalvelu”. Sopivan mekanismin valinnassa toimitusketjun luonteella on merkittävä vaikutus.
Julkaisun otsikon käännösToimitusketjun laajuisen RFID-seurannan käyttöönotto
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Tanskanen, Kari, Vastuuprofessori
  • Holmström, Jan, Ohjaaja
  • Främling, Kary, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5310-3
Sähköinen ISBN978-952-60-5311-0
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • seuranta
  • toimitusketjun hallinta
  • toimitusketjun integraatio
  • organisaatioiden väliset tietojärjestelmät
  • design science
  • radiotaajuuksiin perustuva tunnistus (RFID)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Toimitusketjun laajuisen RFID-seurannan käyttöönotto'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä