Impact of waste-to-energy on the demand and supply relationships of recycled fibre

Julkaisun otsikon käännös: Jätteiden energiakäytön vaikutukset kiertokuidun kysyntä- ja tarjontasuhteisiin

Petri Ristola

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Kiertokuitu on nykyisin määrällisesti mitattuna maailmanlaajuisesti merkittävin paperinvalmistuksen raaka-aine. Sen keräily ja käyttö on tonneissa kolminkertaistunut vuodesta 1990 ja markkinaosuus kaikesta paperiteollisuuden käyttämästä kuidusta on kasvanut vuosittain noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna edelleen noin kolmannes käytöstä poistetusta paperista, joka teoriassa voitaisiin kierrättää, hävitetään. Siten kiertokuitu voi ja sen edelleen myös odotetaan kasvattavan markkinaosuuttaan paperinvalmistuksen kuituraaka-aineiden joukossa. Yhtäältä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja toisaalta riippuvuutemme vähentämiseen fossiilisista polttoaineista, tähtäävät poliittiset päätökset ovat aiheuttaneet kasvavaa epävarmuutta paperinvalmistuksen raaka-ainemarkkinoilla. Kehityksen seuraukset ovat jo nähtävissä Euroopan energiapuumarkkinoilla. Myös kiinteisiin jätteisiin ja erityisesti niiden palavan jakeen tehokkaaseen hyödyntämiseen kohdistuu kasvavaa kiinnostusta. Tämä jae sisältää myös kierrätyksen ulkopuolella olevan jätepaperin. Nykyisin Euroopassa, ainoastaan noin kolmannes kiinteistä jätteistä hyödynnetään energiana, siitäkin suurin osa melko heikon hyötysuhteen jätteenpolttolaitoksissa. Myös paperiteollisuus on viime aikoina ollut aktiivinen tässä kehityksessä. Kiertokuituun perustuvat paperitehtaat ovat ryhtyneet ottamaan käyttöön modernia voimalaitosteknologiaa kierrätyspolttoaineiden ja tuotantojätteiden yhteispoltossa. Nämä yksiköt on tyypillisesti mitoitettu vastaamaan paperitehtaan energiatarpeeseen, ja ne pystyvät tehokkaasti pienentämään kiertokuitupohjaisten paperitehtaiden energiakustannuksia. Tähän liittyen on ehdotettu myös edistyksellisempiä konsepteja, jotka hyödyntävät kuidun erotustekniikoita erilaisista jätevirroista, jolloin jätevirtojen kuituosuus voidaan hyödyntää raaka-aineena paperin tai esimerkiksi etanolin valmistuksessa. Tämä kehityssuunta alleviivaa nykyaikaisen jätteiden energiakäytön ja paperinvalmistuksen synergioita, mutta samanaikaisesti herättää kysymyksen, voiko kiertokuidun markkinaosuus jatkaa odotettua kasvuaan paperinvalmistuksessa. Väitöskirja tarkastelee nykyaikaisten jätteiden energiakäyttötekniikoiden käyttöönottoa paperitehtailla keinona parantaa niiden kilpailuasemaa ja taloudellista kannattavuutta. Vaikutuksen todetaan olevan merkittävä, ja siksi nykyisen kehityksen voidaan olettaa jatkuvan. Koska erinäisten kiinteiden jätevirtojen hyödyntäminen polttoaineena saattaa häiritä tavoitteita lisätä paperin kierrätystä, on tarpeen analysoida tämän kehityksen vaikutuksia kiertokuitumarkkinaan. Tämä toteutetaan kehittämällä kvantifioitavissa oleva komposiittimalli, joka yhdistää paitsi keräyspa perin myös muut jätepaperia sisältävät jätevirrat yhteen markkinamalliin. Kiertokuidun kysyntä- ja tarjontakäyttäytymisen ymmärtämiseksi tehtiin Delfoi-tutkimus, jossa asiantuntijapaneelin avulla luodaan i) tarvittava tuki ja asiantuntijapalaute koskien mallin rakentamista, ii) kvalitatiivinen näkemys kiertokuitumarkkinan todennäköisistä kehitysskenaarioista ja iii) perusta mallin alustavalle kvantifioinnille ja testaamiselle. Tutkimuksessa yhdistettiin Delfoi-tutkimuksen tulokset ja markkinan komposiittimalli, ja lopputuloksena on visio kiertokuidun komposiittimarkkinan tilasta Euroopassa vuonna 2020. Pääskenaariota täydennetään joukolla Delfoi-tutkimuksesta johdettavia vaihtoehtoisia skenaarioita. On ilmeistä, että edullisen kiertokuidun aika on ohi ja että myös energiasektorille syntyy merkittävää maksukykyä jätevirroista, jotka sisältävät kiertokuitua.
Julkaisun otsikon käännösJätteiden energiakäytön vaikutukset kiertokuidun kysyntä- ja tarjontasuhteisiin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-38-7451-3
Sähköinen ISBN978-951-38-7452-0
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Jätteiden energiakäytön vaikutukset kiertokuidun kysyntä- ja tarjontasuhteisiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä