Impact of system boundaries on the effectiveness of climate change mitigation actions

Julkaisun otsikon käännös: Tarkastelurajausten vaikutus ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen tehokkuuteen

Eemeli Tsupari

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kansainvälisistä sopimuksista huolimatta globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä ei ole saatu vähennettyä ja sukupolvemme on jättämässä perinnöksi tuleville sukupolville valtavan haitan. Globaalina ongelmana ilmastonmuutos vaatii laajoja kansainvälisiä sopimuksia ja laaja-alaisesti vaikuttavia keinoja.Euroopassa keskeisin ilmastopoliittinen ohjauskeino on EU:n laajuinen päästökauppa (EU ETS), jonka merkitys on kuitenkin usein unohdettu tarkasteltaessa toimenpiteiden ilmastovaikutuksia. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan eräiden päästövähennysratkaisujen vaikutuksia esimerkkitapauksissa erilaisilla järjestelmärajauksilla, jolloin rajausten ratkaiseva merkitys näkyy tuloksissa. Lisäksi arvioidaan päästövähennysten taloudellista kannattavuutta. Esimerkkitapaukset edustavat globaalien hiilidioksidipäästöjen kannalta tärkeimpiä sektoreita kuten sähkön ja lämmön tuotantoa, terästeollisuutta ja liikennettä. Tarkastellut teknologiset ratkaisut sisältävät tehokkaita korkean rakennusasteen jätteenpolttoratkaisuja, hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) eri sovelluskohteissa, terästehtaan masuunien korvaamista happimasuuneilla, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) eri polttoaineilla sekä hiilidioksidin hyötykäyttöä (CCU) esimerkiksi liikennepolttoaineiksi. Tuloksissa korostuvat erityisesti vaikutukset sähköjärjestelmään sekä EU ETS:n takaisinkytkentöjen merkitys. Esimerkiksi tarkastellut terästehtaan ratkaisut vähentävät merkittävästi tehtaan suoria päästöjä, mutta kasvattavat sähkön hankintaa verkosta lisäten päästöjä sähkön tuotantojärjestelmässä. Samankaltaisia vaikutuksia seuraa elektrolyysiin perustuvista CCU-ratkaisuista, joiden avulla kuitenkin voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä esimerkiksi liikenteessä sekä lisätä vaihtelevan uusiutuvan energian (aurinko- ja tuulivoima) osuutta energiajärjestelmissä. Vaikutukset sähköntuotantojärjestelmään ovat erittäin moniulotteisia, sisältäen mm. vaikutuksia sähkön tuontiin ja vientiin, tulevaisuuden investointeihin ja päästökauppaan. Kaikkia vaikutuksia ei ole mahdollista yksiselitteisesti huomioida tarkasteltavien toimenpiteiden ilmastovaikutuksissa. Toimintaympäristön sekä rajausten ratkaisevan vaikutuksen ymmärtäminen on keskeistä erilaisten tarkastelujen tulkitsemiseksi sekä tehokkaiden toimien ja poliittisten päätösten tekemiseksi. Ratkaisut, jotka vähentävät päästöjä kapealla tarkastelurajauksella saattavat todellisuudessa lisätäkin päästöjä laajemmassa järjestelmässä.
Julkaisun otsikon käännösTarkastelurajausten vaikutus ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen tehokkuuteen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lund, Peter, Vastuuprofessori
  • Soimakallio, Sampo, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8357-5
Sähköinen ISBN978-952-60-8358-2
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • ilmastonmuutos
  • kasvihuonekaasut
  • hiilidioksidi
  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • päästökauppa
  • kustannukset

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tarkastelurajausten vaikutus ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen tehokkuuteen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä