Ilmastonkestävä rantarakentaminen Vartiokylänlahdella: Ympäristösuunnitelma

Tutkimustuotos: Taiteellinen julkaisu ja ICT-julkaisuArchitectureArt in coproductionvertaisarvioitu

Abstrakti

Vartiokylänlahti sijaitsee itäisessä Helsingissä Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosien välissä. Suunnittelualueella on eri tyyppisiä ranta-alueita ja arvokkaita luontokohteita. Vartiokylänlahti on osoitettu Helsingin yleiskaavassa merellisen asumisen painopisteeksi, johon on tulossa lähivuosikymmeninä merkittäviä uusia asuinalueita. Vartiokylänlahtea kehitetään lisäksi Itä-Helsingin kulttuuripuistona koko itäisen kaupungin tärkeänä viher- ja virkistysyhteytenä. Alueen suunnittelussa on huomioitava monipuolisen ja matalan merenlahden erikoispiirteet.

Työssä kehitimme ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla ranta-alueiden suunnittelu ja rakentaminen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman ilmastonkestävästi. Haasteena on laajojen kokonaisuuksien ilmastovaikutuksien hallinta maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ajankohtaisissa suunnittelukohteissa.

Työssä määriteltiin Vartiokylänlahdelle periaateet rantarakentamisen toteuttamiseen kestävästi – luontoarvot, maisema- ja virkistysarvot, muuttuva ilmasto ja maankäytön kehittämistarpeet huomioiden. Suositukset ja esimerkkiratkaisut voidaan huomioida alueen suunnitteluperiaatteita ja myöhemmin asemakaavaa laadittaessa.
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiF2 Julkaistut taideteosten osatoteutukset

Field of art

  • Arkkitehtuuri

Siteeraa tätä