Hydrothermal Biomass Conversion as the Enabler of Sustainable Biorefinery

Karhan Özdenkçi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Hydrothermal Biomass Conversion as the Enabler of Sustainable Biorefinery'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Earth & Environmental Sciences