Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned report

15 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Huoltovarmuuden turvaaminen kiinteistöomaisuuden valvonnassa on ajankohtainen ja yhteiskuntaa poikkileikkaava asia. Viime vuosina huomiota on kiinnitetty erityisesti kiinteistöomaisuuden valvontaa kiinteistön vaihdantatilanteessa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Tämän selvityksen tavoitteena on selventää, minkälainen viranomaisten toimintaympäristö tällä hetkellä on ja minkälaisia tulevaisuuden kehityssuuntia on havaittavissa, sekä pohtia nykylainsäädännön riittävyyttä huoltovarmuuden turvaamiseksi kiinteistöomaisuuden valvonnassa.

Selvitys on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Kirjallisuuskatsauksella luotiin käsitys yhteiskunnan huoltovarmuuden ja kiinteistöomaisuuden valvonnan kansainvälisestä ja kansallisesta tilasta, jota täsmennettiin huoltovarmuutta määrittelevien asiakirjojen tarkastelulla sekä lainsäädäntökatsauksella. Selvityksessä tarkasteltiin myös eräiden vertailumaiden lainsäädäntöä. Selvityksen yhteydessä toteutettiin kymmenen asiantuntijahaastattelua, joiden tavoitteena oli löytää tulevaisuuden toimintaympäristön kehitystrendejä sekä mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita.

Huoltovarmuuden turvaamisen voidaan hahmottaa tapahtuvan kiinteistöomaisuuden ennakko-, seuranta- ja jälkivalvonnan keinoin. Ajatukset lainsäädännön kehittämisestä liittyvät erityisesti ennakko- ja seurantavaiheisiin. Raportissa nostetaan esille myös muita mahdollisia kehittämisajatuksia, kuten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupamenettelyn ja kansallisen turvallisuuden kytkeminen toisiinsa.
AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaVALTIONEUVOSTON KANSLIA
Sivumäärä83
ISBN (elektroninen)978-952-383-134-6
TilaJulkaistu - 27 tammik. 2022
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Julkaisusarja

NimiValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero8
Vuosikerta2022
ISSN (elektroninen)2342-6799

Siteeraa tätä