Karilleajojen ja yhteentörmäyksien riskit ja epävarmuus - tutkielmia Suomenlahden kemikaalitankkereista

Otto-Ville Edvard Sormunen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Epävarmuus on oleellinen osa riskiä ja vaikuttaa riskianalyysien tuloksien soveltuvuuteen päätöksenteossa. Tästä huolimatta epävarmuutta ei juurikaan analysoida merenkulun riskianalyysien yhteydessä. Tämä väitöskirja tutkii kemikaalitankkerien karilleajojen ja yhteentörmäyksien riskejä. Tässä yhteydessä kehitettään uusia malleja sekä arvioidaan niihin liittyvää epävarmuutta sekä epävarmuuden vaikutuksia päätöksentekoon. Nämä mallit mallintavat Suomenlahdella liikennöivien kemikaalitankkerien onnettomuustiheyttä sekä vuotojen määrää. Koska yhteentörmäyksiä voidaan mallintaa tarkemmalla tasolla kuin karilleajoja, otetaan karilleajot tarkempaan tutkintaan. Nykyolettamukset kareista perustuvat pitkälti idealisoituihin kartioihin tai polynomeihin, minkä seurauksena epävarmuus karilleajovaurioiden mallintamisessa on oletettavasti suuri. Sama suuri epävarmuus pätee moneen muuhun seikkaan merenkulun riskianalyysissä. Tässä väitöskirjassa esitetään systemaattinen karien mallinnustapa. Tulokset osoittavat, että tilastollisesti hyvin mittauksiin sopivat karimallit eivät välttämättä johda samanlaisiin pohjavaurioihin. Täten nykyisissä karilleajomalleissa on oltava huomattavaa epävarmuutta, varsinkin koska karin koko ja muoto on erittäin tärkeä tekijä laivojen pohjavaurioiden muodostumisessa. Alueellinen karilleajojen riskianalyysi on toisaalta mahdollista ilman pohjatietoja vaativia malleja, mutta ne menettävät samalla osan tarkkuudesta verrattuna yksityiskohtaisimpiin malleihin. Lopuksi analysoidaan väitöskirjassa käytettyjen mallien epävarmuus. Tämä osoittautui kaikissa tapauksissa kohtalaisen suureksi tai suureksi. Epävarmuus vaikuttaa riskianalyysien tulosten luotettavuuteen että riskienhallintamenetelmiin. Lisätutkimusaiheiksi ehdoitetaan täten karimallien kehittämistä sekä systemaattista epävarmuusanalyysin soveltamista merenkulun riskien tutkimuksissa.
Julkaisun otsikon käännösKarilleajojen ja yhteentörmäyksien riskit ja epävarmuus - tutkielmia Suomenlahden kemikaalitankkereista
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kujala, Pentti, Vastuuprofessori
  • Romanoff, Jani, Ohjaaja
  • Goerlandt, Floris, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7031-5
Sähköinen ISBN978-952-60-7032-2
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • kemikaalitankkerit
  • karilleajot
  • yhteentörmäykset
  • Suomenlahti
  • merenkulun riskit
  • epävarmuus

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Karilleajojen ja yhteentörmäyksien riskit ja epävarmuus - tutkielmia Suomenlahden kemikaalitankkereista'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä