Grounded Principles for Open Design Pedagogy - Design Perspectives on Early Years Pedagogy with Digital Technologies

Julkaisun otsikon käännös: Avoimen muotoilupedagogiikan ankkuroidut suunnitteluperiaatteet : Muotoilunäkökulmia digitaalisia teknologioita hyödyntävään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Nykykäsityksen mukaan oppimisen tulisi olla aktiivisempaa, kohdesuuntautunutta ja monialaista, ja sen tulisi suuntautua tutkimaan tosielämän tilanteita ja ongelmia. Useat tutkijat ovat esittäneet muotoilun menetelmiä lupaavaksi viitekehykseksi tukemaan tällaista oppimista. Varhaiskasvatuksen pedagogisia käytäntöjä kehittäviä muotoilututkimuksia on kuitenkin tehty vain vähän. Tämän päivän maailmassa kyky hyödyntää digitaalisia teknologioita vaikuttaa yhä enemmän siihen, miten yksilö pystyy osallistumaan yhteiskuntaan. Sosialisaatio digitaaliseen mediakulttuuriin alkaa jo erittäin varhaisessa iässä, ja digitaaliset ympäristöt ovat olennainen osa lasten jokapäiväistä sosiokulttuurista ympäristöä. Siksi digitalisaatioon tulee kiinnittää huomiota myös varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Tutkimuksessa tarkastellaan muotoilupedagogiikan suunnitteluperiaatteita, joiden avulla digitaaliset työkalut voidaan integroida varhaiskasvatukseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Muotoilun ja pedagogiikan ulottuvuuksia tutkitaan tosielämän opetuskontekstissa tekemällä kaksi muotoilukokeilua (design experiments), joissa hyödynnetään osallistavaa muotoilua sellaisen pedagogiikan kehittämisessä, joka tukee digitaalisten työkalujen pedagogista käyttöä ja edistää lasten osallisuutta. Toisessa muotoilukokeilussa toteutettiin osallistava muotoiluprosessi päiväkodissa, ja toisessa suunniteltiin, rakennettiin ja testattiin teknologia-prototyyppi +Andscape, joka on lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko varhaislapsuuden oppimiseen. Nämä kaksi muotoilukokeilua raportoitiin kolmessa tieteellisessä julkaisussa. Osallistava muotoiluprosessi toteutettiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa päiväkodissa, jossa yhden vuoden aikana pidettiin ja dokumentoitiin 22 työpajaa. Tässä tutkimuksessa osallistettiin pedagogiseen yhteissuunnitteluun lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, opettajaopiskelija, lapsia ja pedagogisia asiantuntijoita. Tutkimusprosessia ohjasi ankkuroitu teoria (grounded theory), jossa tavoitteena on aineistolähtöinen ja avoin tutkimusprosessi, joka toteutuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhdessä tutkimukseen osallistuneiden kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksena esitetään avoimen muotoilupedagogiikan suunnitteluperiaatteet. Nämä periaatteet ohjaavat pedagogiikan suunnittelua ottamaan digitaaliset työvälineet mukaan varhaiskasvatukseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Avoimen muotoilupedagogiikan tulisi edistää sellaisia oppimiskonteksteja, jotka ovat suunniteltu yhteisyyden (togetherness), työvälineiden (tools), luottamuksen (trust) ja ajan (time) periaatteiden ympärille.
Julkaisun otsikon käännösAvoimen muotoilupedagogiikan ankkuroidut suunnitteluperiaatteet : Muotoilunäkökulmia digitaalisia teknologioita hyödyntävään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Leinonen, Teemu, Vastuuprofessori
  • Leinonen, Teemu, Ohjaaja
  • Kallio-Tavin, Mira, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-1718-9
Sähköinen ISBN978-952-64-1719-6
TilaJulkaistu - 2024
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • varhaiskasvatus
  • avoin muotoilupedagogiikka
  • suunnitteluperiaatteet
  • digitaalinen teknologia
  • ankkuroitu teoria
  • koulutuksellinen muotoilututkimus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Avoimen muotoilupedagogiikan ankkuroidut suunnitteluperiaatteet : Muotoilunäkökulmia digitaalisia teknologioita hyödyntävään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä