Genomic monitoring of SARS-CoV-2 uncovers an Nsp1 deletion variant that modulates type I interferon response

Jing-wen Lin, Chao Tang, Han-cheng Wei, Baowen Du, Chuan Chen, Minjin Wang, Yongzhao Zhou, Ming-xia Yu, Lu Cheng, Suvi Kuivanen, Natacha S. Ogando, Lev Levanov, Yuancun Zhao, Chang-ling Li, Ran Zhou, Zhidan Li, Yiming Zhang, Ke Sun, Chengdi Wang, Li ChenXia Xiao, Xiuran Zheng, Sha-sha Chen, Ruirui Yang, Dan Zhang, Mengying Xu, Junwei Song, Danrui Wang, Yupeng Li, ShiKun Lei, Wanqin Zeng, Qingxin Yang, Ping He, Yaoyao Zhang, Lifang Zhou, Ling Cao, Feng Luo, Huayi Liu, Liping Wang, Fei Ye, Ming Zhang, Mengjiao Li, Xinqiong Li, Kaiju Li, Bowen Ke, Jiannan Xu, Huiping Yang, Shusen He, Ming Pan, Yichen Yan, Yi Zha, Lingyu Jiang, Changxiu Yu, Yingfen Liu, Zhiyong Xu, Qingfeng Li, Yongmei Jiang, Jiufeng Sun, Wei Hong, Hongping Wei, Guangwen Lu, Olli Vapalahti, Yunzi Luo, Yuquan Wei, Thomas Connor, Wenjie Tan, Eric J. Snijder, Teemu Smura, Weimin Li, Jia Geng, Binwu Ying, Lu Chen

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

83 Sitaatiot (Scopus)
57 Lataukset (Pure)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Genomic monitoring of SARS-CoV-2 uncovers an Nsp1 deletion variant that modulates type I interferon response'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry