Dextraanin, xylaanin ja selluloosan nanokuitujen funktionalisointi click-kemialla vedessä

Nikolaos Pahimanolis

    Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

    Hakutulokset