Ihmisen Mesenkymaalisten Kantasolujen Funktionaalisuus: Energia-aineenvaihdunnan ja Immunomodulatiivisen Toiminnan Määrittäminen

Mika Pietilä

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Ihmisen mesenkymaaliset kantasolut (MK-solut) edustavat heterogeenistä solujoukkoa, joilla on multipotentiaalinen erilaistumiskyky. MK-solujen on osoitettu vähentävän tulehdusreaktiota vakavan vaurion yhteydessä tai autoimmuunisairauksissa ja siten parantavan erilaisia rappeumatauteja sekä immunologisia sairauksia. Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeitä ohjeistuksia MK-solujen tunnistamiseen ja eristämiseen mikä aiheuttaa ongelmia soluviljelmien laadun standardoimisessa. Tämän työn yhtenä tarkoituksena oli tutkia MK-solujen aineenvaihduntaa ja mitokondrioiden ominaisuuksia tarkoituksena löytää vaihtoehtoisia mitattavia parametrejä MK-solujen tunnistamiseen. Eri-ikäisiltä potilailta ja eri kudoksista eristetyt MK-solut oli mahdollista erotella mitokondriaalisten ominaisuuksien perusteella. Lisäksi mitokondrioiden määrä, mitokondriaalinen superoksidipitoisuus sekä antioksidatiivnen aktiivisuus nousivat varhaisessa luu erilaistumis vaiheessa. Näin ollen mitokondrion toiminnan analysointi tarjoaa hyödyllisiä ominaisuuksia entistä tarkempaan MK-solujen karakterisointiin. Toimiakseen tehokkaasti kliinisissä sovelluksissa, MK-solujen tulee olla elinkykyisiä. Tässä työssä osoitetaan, että mitokondrion kalvopotentiaali on herkkä solujen kunnon mittari, joka soveltui hyvin myös mikrobikontaminaation aiheuttaman solutuhon detektoimiseen jo erittäin varhaisessa vaiheessa. Mittaamalla mitokondrion kalvopotentiaalia on mahdollista myös ennustaa MK-solujen luu erilaistumis tehokkuutta. Näin ollen kyseinen menetelmä soveltuu erittäin hyvin MK-solujen laadunvalvontaan. Ihmisen mesenkymaalisilla kantasoluilla on osoitettu olevan tulehdusta lieventävä vaikutus niin in vitro laboratoriossa kuin myös in vivo kliinisissä kokeissa. Liittyen MK-solujen toiminnallisuuteen tämän työn toisena päätavoitteena oli siten selvittää MK-solujen kykyä vaikuttaa makrofaagien tulehdusaktiivisuuteen. Tässä työssä on ensimäistä kertaa osoitettu CD200 ligandin ja CD200 reseptorin rooli MK-solujen välitteisessä makrofaagien tulehdusaktiivisuuden vähentämisessä. CD200 positiiviset MK-solut vähensivät TNF-alfa eritystä makrofaageista tehokkaammin kuin CD200 negatiiviset MK-solut. Tämän työn tulokset osoittavat, että mitokondrioiden analysoiminen tarjoaa uusia entistä tarkempia parametrejä, joilla mitata MK-solujen kuntoa ja toimintaa sekä parantaa solutuotteiden puhtautta. MK-soluja voidaan hyödyntää soluterapioissa esimerkiksi tulhedussairauksien hoidoissa, koska MK-solut kykenevät vähentämään makrofaagien tulehdusaktiivisuutta CD200-CD200r välitteisen mekanismin avulla.
  Julkaisun otsikon käännösIhmisen Mesenkymaalisten Kantasolujen Funktionaalisuus: Energia-aineenvaihdunnan ja Immunomodulatiivisen Toiminnan Määrittäminen
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Nordström, Katrina, Vastuuprofessori
  • Lehenkari, Petri, Vastuuprofessori, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4889-5
  Sähköinen ISBN978-952-60-4890-1
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • Ihmisen mesenkymaaliset kantasolut
  • soluterapia
  • mitokondriot
  • immunosuppressio
  • makrofaagit

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Ihmisen Mesenkymaalisten Kantasolujen Funktionaalisuus: Energia-aineenvaihdunnan ja Immunomodulatiivisen Toiminnan Määrittäminen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä