Ilkeiden vesiongelmien määrittely: Tapaustutkimuksia Aasian suurilta rajajokivesistöiltä

Mirja Kattelus

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Etelä- ja Kaakkois-Aasia ovat läpikäyneet viime vuosikymmenten aikana ripeää talouskasvua ja kehitystä. Tämä on johtanut nopeisiin muutoksiin ja kehityspaineisiin alueen rajavesistöissä, mikä puolestaan kuormittaa ekosysteemejä ja luonnonvaroja sekä luo epävarmuutta perinteisille elinkeinoille. Vesivaroihin kohdistuvat kasvavat paineet, veden, energian ja ruoan väliset läheiset kytkökset sekä koko ongelmakentän kompleksisuus yhdessä peräänkuuluttavat holistisia lähestymistapoja vesivarojen hallintaan. Lähestymistapoja, kuten Kokonaisvaltainen vesivarojen hallinta (IWRM) ja Vesi-energia-ruoka nexus (WEF), on laajasti pidetty esimerkillisinä holistisina prosesseina, jotka ohjaavat vesivarojen hallintaa ja samalla käsittävät laajemmat yhteydet ekosysteemeihin ja yhteiskuntaan. Tästä huolimatta näiden lähestymistapojen kriittinen tarkastelu osoittaa, että ne eivät ole täysin onnistuneet tuomaan ratkaisuja rajavesien hallintaan väitöskirjan tutkimusalueella seuraavista syistä: Ensinnäkin ne eivät ole onnistuneet tavoittamaan vesisektorin ulkopuolisia toimijoita ja kytkeytymään niihin, jolloin ratkaisut saattavat rajoittua ainoastaan vesialaan. Toiseksi, ne pyrkivät harmonisoimaan veteen liittyviä menettelytapoja ja käytäntöjä, vaikka todellisuudessa tätä pyrkimystä hankaloittaa ongelmakentän monimutkaisuus. Ratkaisukentän ollessa täynnä ristiriitaisia näkemyksiä sekä yhtäaikaisia päätöksentekoprosesseja, näiden kokonaisvaltainen hahmottaminen ja yhdenmukaistaminen on todellisuudessa mahdotonta. Väitöskirja ehdottaakin 'ilkeitä ongelmia' kehyksenä rajavesien hallinnan kompleksisuuden ymmärtämiselle ja hahmottamiselle. Ilkeitä ongelmia pidetään vaikeasti ratkaistavina seuraavista syistä: ongelmia on hankala määritellä; tarvittava tieto on puutteellista ja ristiriitaista; osallisia on paljon ja heillä on erilaisia näkemyksiä; ongelmiin liittyy raskas taloudellinen rasite; ja ongelmat ovat läheisesti kytköksissä toisiin vastaaviin. Väitöskirjan löydökset osoittavat, että vesiongelmien määrittäminen ilkeiksi tuo uusia näkökulmia vesivarojen hallinnan haasteisiin sekä yllämainittujen kokonaisvaltaisten lähestymistapojen vajavaisuuksiin. Ensinnäkin tämä muistuttaa ongelmakentän monimutkaisuudesta erona muihin lähestymistapoihin sekä painottaa ongelman ja ratkaisun määrittelyn ja rajaamisen tärkeyttä. Samalla se korostaa toimijakentän monimuotoisuutta ja sitä, että ongelman ja ratkaisun asettelu riippuu näkökulmasta, arvoista, intresseistä sekä vallasta. Huolimatta termin pessimistisestä sävystä ilkeät ongelmat auttavat ymmärtämään, että osaratkaisut, optimaalisten tai lopullisten sijaan, ovat tapa päästä eteenpäin näinkin mutkikkaiden, mutta kaikkia koskevien, ongelmien selvittämisessä.
Julkaisun otsikon käännösIlkeiden vesiongelmien määrittely: Tapaustutkimuksia Aasian suurilta rajajokivesistöiltä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Varis, Olli, Vastuuprofessori
  • Rahaman, Muhammad, Ohjaaja
  • Keskinen, Marko, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7249-4
Sähköinen ISBN978-952-60-7248-7
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • Aasia
  • vesitalous
  • rajajokivesistöt
  • kokonaisvaltainen vesivarojen hallinta
  • vesi-energia-ruoka nexus
  • ilkeät ongelmat

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Ilkeiden vesiongelmien määrittely: Tapaustutkimuksia Aasian suurilta rajajokivesistöiltä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä