Factory Positioning an Unpredictable Environment: A Managerial View of Manufacturing Strategy Formation

Julkaisun otsikon käännös: Tehtaiden asemointi vaikeasti ennustettavassa ympäristössä: liikkeenjohdollinen näkemys tuotantostrategian muodostamisesta

Jari Voutilainen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tehtaiden asemointi on tärkeä osa tuotantostrategiaa, jonka tarkoitus on varmistaa, että tuotanto tukee yrityksen kilpailukykyä. Tämän tutkimuksen tavoite on ymmärtää, miten tuotantostrategian muodostaminen, erityisesti tehtaiden asemointi, olisi mahdollista vaikeasti ennustettavassa liiketoimintaympäristössä. Erityisesti keskityttiin strategian muodostamiseen, asemointipäätöksen ohjaamiseen ja monimutkaisuuden ja kognitiivisen ylikuorman hallintaan suunnitteluprosessissa. Työ perustuu havaintoihin uuden tuotantostrategian muodostamisesta 30 miljardin euron kuluttajaelektroniikkateollisuuden yrityksessä 3,5 vuoden aikana. Sen tuotantodivisioona operoi tehtaita yhdeksässä maassa neljässä maanosassa, työllisti noin 30 000 ihmistä ja käytti yli 100 miljardia komponenttia vuosittain. Tulokset osoittavat, kuinka asemointi on mahdollista jopa hyvin dynaamisessakin teollisuudessa. Päähavainto on, että strategian muodostamismoodia valittaessa on otettava huomioon päätöksentekijöiden luottamus muutoksen tarpeeseen. Tämä nähdään luottamus-moodi –matriisissa (CM-matriisi), jonka mukaan päätöksentekoa ohjaa luottamus muutoksen tarpeesta ja strategian muodostamismoodi. Menestyksekäs päätöksenteko vaatii kolmen erityisen tekijän huomioimista. Ensiksi, strategian muodostamismoodin täytyy soveltua vallitsevaan luottamukseen muutoksen tarpeellisuudesta. Toiseksi, keskustelua kannattaa ohjata vaikeasti ennustettavassa ympäristössä mieluummin heuristiikan kuin vain analyysitulosten avulla. Kolmanneksi, uudelleenkoodaamista, etsintää ja tyytymistä voidaan käyttää suunnittelun monimutkaisuuden ja epävarmuuden lieventämiseen. Tuloksista voi vetää kaksi selkeää johtopäätöstä. Ensiksi, tuotantostrategian muodostamisen ja tehtaiden positioinnin prosessit eivät ole aina niin mekaanisia ja analyyttisiä kuin jotkut tutkijat esittävät. Abstraktimpi päätöksentekoprosessi auttaa lieventämään monimutkaisuutta vaikeasti ennustettavassa ympäristössä. Tämä tutkimus tuokin ihmislähtöisemmän näkökulman strategian muodostamiseen. Toiseksi, analyyttisiä työkaluja, kuten tuote-prosessi –matriisia, voidaan käyttää analyysien lisäksi päätöksentekoa ohjaavina viitekehyksinä. Rajoittuneen rationaalisuuden, uudelleenkoodaamisen ja heurististen työkalujen käytettävyys strategian muodostamiseen vaikeasti ennustettavassa ympäristössä tarjoaa hyvän pohjan lisätutkimuksille. Erityisen arvokasta olisi ymmärtää pätevätkö havainnot myös muissa teollisuuksissa ja yli liiketoiminnan erilaisten syklien.
Julkaisun otsikon käännösTehtaiden asemointi vaikeasti ennustettavassa ympäristössä: liikkeenjohdollinen näkemys tuotantostrategian muodostamisesta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Vepsäläinen, Ari, Vastuuprofessori
  • Tinnilä, Markku, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5610-4
Sähköinen ISBN978-952-60-5611-1
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • luottamus-moodi -matriisi
  • tuotantostrategia
  • strategian muodostaminen
  • etsintä ja tyytyminen
  • uudelleenkoodaaminen
  • tuote-prosessi -matriisi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tehtaiden asemointi vaikeasti ennustettavassa ympäristössä: liikkeenjohdollinen näkemys tuotantostrategian muodostamisesta: A Managerial View of Manufacturing Strategy Formation'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä