Exploring the relationship between IT Governance and Strategic Alignment

Julkaisun otsikon käännös: Tietohallinnon johtamiskäytänteiden vaikutus liiketoiminnan ja IT:n strategiseen yhteensovittamiseen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Liiketoiminnan ja informaatioteknologian (IT) strateginen yhteensovittaminen on pitkään ollut sekä akateemisen tutkimuksen että IT-johdon kiinnostuksen kohteena. Tietohallinnon johtamiskäytänteitä (IT Governance) on usein esitetty yhdeksi keskiseksi tekijäksi onnistuneelle liiketoiminnan ja IT:n strategiselle yhteensovittamiselle. Tämä väitöskirja tarkastelee, miten tietohallinnon johtamiskäytänteet vaikuttavat liiketoiminnan ja IT:n strategiseen yhteensovittamiseen. Väitöskirja koostuu johdanto-osuudesta ja viidestä erillisestä artikkelista. Tutkimuksen menetelmällinen ote on yhdistelmä käsitteellistä, kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmetodiikkaa (ts. mixed methods research). Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu yhdestä tapaustutkimuksesta, jonka kohteena oli monikansallinen teollisuusyritys sekä kahdesta kyselytutkimuksesta, joiden vastaajat edustivat sekä julkishallintoa että liike-elämää. Väitöskirjan kaksi ensimmäistä artikkelia tarkastelevat, miten liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista on käsitelty akateemisessa kirjallisuudessa. Kolmas artikkeli tarkastelee IT:n arvontuottomallien ja tietohallinnon johtamiskäytänteiden suhdetta kirjallisuudessa. Neljäs artikkeli keskittyy tietohallinnon johtamiskäytänteiden ja liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen väliseen suhteeseen laadullisena tapaustutkimuksena. Viides ja viimeinen artikkeli analysoi tilastollisin menetelmin kahdella kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa tietohallinnon johtamiskäytänteiden vaikutuksesta liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen kypsyystasoon. Väitöskirja vahvistaa empiiriseen aineistoon pohjaten kirjallisuudessa aiemmin esitettyjen tietohallinnon johtamiskäytänteiden positiivisen vaikutuksen liiketoiminnan ja IT:n strategisen yhteensovittamisen kypsyystasoon. Tutkimuksen mukaan tietohallinnon käytänteillä on merkittävä vaikutus liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamiseen operatiivisella ja taktisella tasolla. Sen sijaan strategisella tasolla tietohallinnon käytänteiden vaikutus riippuu siitä, miten strategisessa roolissa IT nähdään organisaatiossa. Tulosten pohjalta väitöskirja nostaa esiin kahdeksan johtamiskäytännettä tukemaan tietohallinnon johtamistyötä.
Julkaisun otsikon käännösTietohallinnon johtamiskäytänteiden vaikutus liiketoiminnan ja IT:n strategiseen yhteensovittamiseen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mäntylä, Martti, Vastuuprofessori
  • Mäntylä, Martti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6849-7
Sähköinen ISBN978-952-60-6850-3
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • tietohallinnon johtaminen
  • strateginen yhteensovittaminen
  • IT:n arvontuotto

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tietohallinnon johtamiskäytänteiden vaikutus liiketoiminnan ja IT:n strategiseen yhteensovittamiseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä